Navarna - fyrvaktare i fem generationer; 1799-2002.

År 1952 flyttade den sista bofasta fyrvaktarfamiljen in till Navensberg på Kållandsö. Navens fyrplats har i många år ägts av Vänerns Seglationsstyrelse, men drivs numera av sjöfartsverket och är uthyrd till privat sommarboende. Vippfyren på Naven sköttes av Jon Persson som bodde på Skogsudden, nära Pirum. Sonen Johannes Jonsson blev sedan fyrvaktare på Navens fyr och efterträddes 1872 av sin son Carl Fredrik. I november 1899 omkom Carl Fredrik Jonsson när han var med äldste sonen på galeasen Gustav Adolf uppe på Byälven för att lasta ved. Fyrvaktaren Carl Fredrick omkom genom drunkning. Hustrun Tilda Jonsson ställdes ensam med 13 barn och ett på väg. Hon skötte fyren och fisket med hjälp av de större barnen. Yngsta flickan föddes några månader efter Carl Fredriks död. När direktionen fick vetskap om hennes situation, fick hon 150 kr direkt och därefter 250 kr om året. Stugan var liten, bara ett rum med järnspis, så när alla hade lagt sig på kvällen, fick den som skulle upp först ligga närmast dörren, för man fick inte plats att gå över varandra. Naven ligger på den yttre västra ändan av Kållandsö, så det tog nästan en halv dag att ta sig till handelsboden. Först fick man ro i en dryg timma, sedan gå på stigar, innan man kom till handelsboden. Skulle man till Lidköping för att sälja sin fisk, så fick man räkna med en eller två dagar.

Fyrvaktartjänsten övertogs år 1900 av sonen Gustav, som kom att tjänstgöra på Naven till 1945. Sistnämda år övertog Karl Jonsson tjänsten efter fadern och var verksam som fyrvaktare på Naven till 1981. Stig-Olof Jonsson övertog tjänsten efter fadern 1981 och brodern Rolf Jonsson tog över Valter Anderssons fyrmästartjänst på Lurö år 1991. Tillsammans skötte de Naven - Lurödistriktet på Vänern. Rolf slutade 2001 efter 32 års tjänst i Seglationsstyrelsen, för att gå ut som styrman i handelsflottan och efter 22 år slutade Stig-Olof som fyrvaktare. Omkring år 1830 stod här en vippfyr.

vippfyr

Denna bestod av en stolpe med reglerbar hävarm, som höll en eldkorg med törestubbar som bränsle. Vippfyren ersattes med en ordnad fyr 1856.
Fyrplatsen fick redan 1896 telefonförbindelse (tfn nr:3) med Kållandsö. År 1950 elektrifierades fyren och försågs med AGA-reserv. El-driften moderniserades 1993.
Det nuvarande huset byggdes 1886

På bilden syns  Carl Fredriks hustru Tilda med alla deras barn.

 

Navarna

Översta raden: 1.Ludvig 2.Johan 3.Karl 4.Elfton 5.Gustav 6.Axel 7.Otto 8.Oskar
Mellersta raden: 1.Gilbert 2.Matilda 3."Tilda" 4.Anna 5.Albert
Nedersta raden: 1.Evald 2.Karolina
Kort taget 1906

 

Släktträff med Navare 1961-04-29.

 

Information om släkten kan Du få av Tommy Jonsson

Tillbaka till startsida för släkten Jonsson. brevlåda posta  

 
 
   


Copyright Pieter van den Berg ©