Vårt ursprung!


Vårt ursprung har vi hittat via "the High Kings of Ireland".


Under våra tidigare genealogiska undersökingar hade vi kommit till Irland och
till prins Fallach. Han var född i Leinster år 1663 f.Kr. och var 15:de High King
av Irland. Genom ytterligare forskning kunde vi fortsätta tillbaka i tiden.
Hans far, Ethriel of Ireland var också High King. Ethriell föddes ca 1680 f.Kr.
på Irland och dennes far, Iriel Fáid "The Prophet" var också High King of Ireland
från år 1681 f.Kr. till sin död 1671 f.Kr. Han dog i Mag Muaide, Irland.

Till vår överraskning visade det sig att Iriel Fáids föräldrar inte var födda
på Irland! Hans far, Érimón, var född ca 1725 f.Kr. i Galicien, Spanien!
Han var son till Milesius Espàine, kung av Galicia och Spanien.
Érimón var en av hövdingarna som deltog i Milesiska invasionen av Irland.
De erövrade landet från Tuatha Dé Danann och han var en av de första Milesiska
"High Kings".

Innan han kom till Irland var han och hans äldre bror Éber Donn gemensam
härskare över Spanien. Hans farbror Ith besökte, i en fredlig expedition,
Irland, vilket han hade sett från toppen av ett torn som byggdes av sin far
Breogán. Han blev dödad genom de tre irländska kungarna av släkten de Tuatha
Dé Danann, nämligen Mac Cuill, Mac Cecht och Mac Gréine.

För att hämnas Ith seglade Milesianska flottan med stor krigsstyrka till Irland
under ledning av Érimón och Éber Donn. De tillintetgjorde de Tuatha Dé Danann
i slaget om Tailtiu. Éber Donn dödades och titeln High King of Ireland delades
mellan Érimón i norr och hans yngre bror Éber Finn i söder.

Érimón hade två fruar, Odba, mor till Muimne, Luigne och Laigne, som han
lämnade kvar i Spanien samt Tea, mor till Íriel Fáid. Tea följde honom till
Ierland. Tea, dotter till Lugaid gav sitt namn till Tara, där hon begravdes.
Till minne av henne upprättades stenen av Tara, Lia Fail eller Corona Stone.


       

Lia Fail eller Corona StLia Fail eller också Corona Stone, var platsen där
de tidigare High Kings kröntes. Man sa att stenen avgav ett ljud om en kung av
den "rätta" Skotska eller Irländka härstammingen satte sig eller stod på stenen.

 

           
        Galicien, nordvästlig del av Spanien.

Érimón var den förste "High King of Ireland" av våra förfäder och han dog på
Irland 1616 f.Kr. Han var född i Galicien ca 1725 f.Kr. och blev 91 år.
Hans föräldrar var Milésius Espáine och Scota, kung och drottning av Spanien.

Farfar till Érimón var den berömde Breogán av Galicien.


                       
Kung Breogán, mythologiska fadern till det galiciska folket.


                       
                                 Torre de Hercules i La Coruña

Enligt vissa manuskript lät kung Bréogan bygga ett stort torn i staden Brigantia.
Staden Brigantia var egentligen staden La Coruña i Galicien, nordvästra Spanien.
Herkulestornet är ett antikt romerskt fyrtorn som ligger på en halvö cirka 2,4 km
från staden La Coruña. Från Byggnaden, som är 55 meter hög och står på en klippa
som är 51 m hög (sammanlagt 106 m ö.h.) kan man blicka över nordatlantiska kusten.
Från toppen av tornet, kunde man skönja en grön strand i fjärran i nordlig riktning.
Det som syntes var Irland och genom strid erövrades Irland.

Breogán föddes ca 1800 f.Kr. i Galicia och här följer delar av hans antavla
ända till vårt ursprung:

0:1 Breogán
Född ca 1800 f.Kr. i Galicien, Spanien.
Gift med NN.
Barn i äktenskapet:
1. son Bilé mac Breogán, född ca 1825 f.Kr. i Galicien Spanien
Död 1719 f.Kr. i Galicien.
2. son Ith mac Breogán, född ca 1825 f.kr. i Galicien Spanien
Dog under expeditionen till Irland.

1:2 f
Bráth of Galicia, kung av Spanien och Galicien
Född ca 1825 f.Kr. i Galicien. Död ca 1750 f.Kr. i Galicien.
Han var kung över Gotthia.

       

2:4 ff
Deagatha *of Getulia
Kung över Getulia, senare känt som Libyen.
Född ca 1850 f.Kr. i Getulia.

       
                             Libyen, Nord Afrika

3:8 Arcadh *of Gotthia
Kung över Gotthia
Född ca 1875 f.Kr. i Getulia

Gift med
3:9 Lowra *of Gotthia

4:16 Alladh *of Gotthia
Kung av Gotthia.
Född ca 1900 f.Kr. i Gotthia
Dog i Getulia.

5:32 Nuadhad *of Gotthia
Kung av Gotthia.
Född ca 1925 f.Kr. i Getulia

6:64 Nenuall *of Gotthia
Kung av Gotthia.
Född ca 1950 f.Kr. i Getulia, Nord Afrika
Avliden i Europa.

7:128 Febric Glas/Ermhear Glas *of Gotthia
Kung av Gotthia.
Född ca 1975 f.Kr. i Getulia

8:256 Agnan Fionn *of Gotthia
Konung over Gotthia.
Född ca 2000 f.Kr. i Getulia

      

            Heber Glunfionn of Getulia

9:512 Heber Glunfionn *of Getulia
Kung av Getulia.
Född ca 2025 f.Kr. i Getulia

10:1024 Lamhfionn "Bloodhand" *MacFetheoir (Glunfionn)
Prince of Scythia.
Född ca 2050 f.Kr. i Scythia, Ukraina
Avliden i Getulia.

      

Scythia var ett område i Central-Eurasien i den klassiska äldre
historien. Scythia var bebott av Öst-Iraniens Scythen, stora delar av Öst-Europa,
öster om Vistula-floden och Central-Asien, med östliga gränsen av området vagt
definierad av grekerna. Gamla greker gav namnet Scythia (eller Store Scythia)
till alla länder nord-ost om Europa och nordkusten av Svarta Havet.

Scythen, namnet den ursprungliga nomadiska befolkningen fick av grekerna,
bebodde Scythia från åtminstone 11:e seklet före Kristus till 2:a sekel e.Kr.
Boendets omfång varierade under tidens gång, men mest utökades det mer åt
västen än som visas på kartan ovanför.

Från dem och deras härskare vet vi inte mycket. Den mest detaljerade västerländsk
beskrivningen är den från Herodotus, även om det är osäkert om han besökte Scythia.
Han berättade att Scythians eget namn var "Scoloti".

Före Lamhfionn "bloodhand" har vi hittat 11 generationer och den allra äldsta var:

21:2097152 Bathath Farssaidh *of Scythia

      

      Bathath Farssaidh. Kung över "Stora Scythia" Ancient Region Eurasian.

Född ca 2500 f.Kr. i Scythia.
Bathath var gift med
21:2097153 Pheninsa *Farsa, drottning av Scythia
Född 2504 f.Kr. i Scythia.

Deras son, 20:1048576 Phoeniusa Farssaidh, blev också kung över Stora Scythia.

Härmed har vi kommit till våra förfäders ursprung och sannolikt kommer vi inte längre.
Räknat från våra barnbarn blir det 135 generationer till Bathath Farssaidh, kung över Stora Scythia.

Bådas våras ursprung finns således i området av Pergamon, Troja och slutligen Scythia.

Under vår 35-åriga forskning efter våra förfäder har vi kommit till ca 2500 f.Kr.
Vi har besökt arkiven i Sverige, Nederländerna samt Frankrike och med hjälp av även
ArkivDigital, Ancestry, Geni, Geneanet, Wikipedia och andra släktforskare kunnat
kartlägga våra förfäder över 4500 år!

Självklart är vi mycket nöjda, men glömmer inte att tacka för all hjälp vi fått
genom besök på plats i många länder och inte minst genom många vänner med samma
genealogiska intresse. Hjärtligt tack!Gå till våra äldsta anor.Tillbaka till Startsidan av vår hemsida.
Copyright Pieter van den Berg ©
The data may not be used for commercial purposes and always mention the source of my website, when you are using data from it in your publications.
Permission for using my data will be only given by post or e-mail.