bok

Information över släkten Abborre.

     

"Soldattorpet "Aborre" i Tyngsjö."

Namnet Abborre är ett soldatnamn från Tyngsjötrakten. Namnet Abborre har används till flera soldater som tjänstgjorde på soldattorpet "Abborre" och de är inte släkt med varandra, ej heller med prästsläkten Abborelius. Anna Cajsas far Carl fick namnet Abborre då han blev soldat nr 69 i Tyngsjö. Carls far var också soldat och hette Carl Carlsson Stake och var soldat på soldattorpet "Stake" på Nybofjäll. Hans far som också hette Carl Carlsson Stake bodde på soldattorpet "Stake" på Nybofjäll men om han var soldat är inte angivet i husförhören eller andra kyrkoböcker. Där står enbart att han var torpare och han fick namnet "Stake" först då han och hans familj 1831 flyttade från Rämmen till Nybofjäll. Redan 1836 flyttar han med familj tillbaka till Rämmen, men behöll namnet "Stake".


"En ättling besöker soldattorpet "Stake" i Nybofjäll."

År 2020 fick vi reda på fler förfäder till Cajsa. De flesta var från Finland och några av dem var adliga.

För den som är intresserad, gå till antavlan för min farmor  Anna-Cajsa Abborre.

Tillbaka till startsida för släkten Åman. brevlåda posta  

 
 
   


Copyright Pieter van den Berg ©