bok

Verhalen

                   Het levensverhaal van Johannes Claus en Jacobje Claus- Dalstra

(Naverteld door hun dochter Freerkje)

Heit Johannes Claus is geboren op 18 mei 1897 aan de Speklaan in Boelenslaan in een gezin van 8 kinderen.
Heit groeide in een arm gezin op. Hij ging in Rottevalle op de Christelijke lagere school.
Van school af moest hij eerst bij de boer werken, later werd hij schipper.

  

         Het dienstboekje van Johannes.                                                         Een bladzijde uit het dienstboekje.

Op 18- 19 jarige leeftijd onder dienst. Met de mobilisatie 1918 lag hij aan de grens. Hij kreeg onder dienst de Spaanse griep.
Kwam in Amersfoort in het ziekenhuis. Zat in Rottevalle op het muziekkorps. Mocht het instrument mee in dienst nemen in Leeuwarden.

  

         Johannes in dienst (4:e van links voorste rij).                                                                       Johannes links.


        Het trouwboekje van Jappe en Johannes.

Na de diensttijd ging hij weer in dienst van een boer en op 27 mei 1922 zijn ze getrouwd.

Mem Jappe Dalstra is opgegroeid aan de Rydwei in Opeinde. Was wel bij pake Jacob (van der Heide) en beppe Doetje aan de Speklaan in Rottevalle. Daar hebben heit en mem elkaar al jong ontmoet.

Mem ging in Opeinde naar school. Na de schooltijd werd mem dienstmeisje op Zuiddrachten bij Siebe Ietsma. Mem zei altijd dat het een mooie tijd was. Later werd ze boerenmeid in Opeinde bij Bonne Algra. Heit en mem hebben verkering gekregen na een zangconcours in Olterterp.

Na hun trouwen zijn ze gaan wonen aan de Munsjegruppe in Rottevalle. Heit werd arbeider bij Libbe Sietsma en mem een paar dagen werken bij Tamme de Hoek aan de Bildwei. Daar is de oudste zoon Pieter geboren.


        Pieter Claus.

In 1923 verhuist het stel naar de Speklaan, Boelenslaan. Daar zijn Neeltje, Jacobus, Jan, Sjouke (†) en Freerkje geboren.

  

                                 Neeltje.                                                                       Coos

  

                                 Jan.                                                                          Freerkje

In 1931 kochten Johannes en Jappe een boerderijtje aan de Ds. Vissersweg in Houtigehage.


        Het ouderlijk huis aan de ds Visserswei.

Daar zijn Sjouke, Rientje, Hielke ( †), en Hielke geboren.

     

                                 Sjouke.                                                       Rientje                                                                 Hielke

Toen kwam de crisistijd. Heit kwam in de werkverschaffing. Een paar koeien thuis en 's nachts werken. Een beetje inkomen, 7 gulden in de week.

Daarna werd het oorlog. In de oorlog werd Pieter opgepakt. Gelukkig kwam hij na de 2:e wereldoorlog ook weer thuis. Na de oorlog gingen Jan en Koos nog naar Indië.

Heit is overledem op 20 september 1962 (65 jaar) en mem een half jaar eerder 15 januari 1962 (64 jaar)


Is er iemand die nog wat meer over Jappe en Johannes hun leven kan vertellen, dan zijn wij daar dankbaar voor.
Stuur het per e-mail, of neem de documentatie mee bij de volgende réunie.

Meerdere foto's uit het leven van Jappe en Johannes zijn in hun fotoarchief.

Terug naar de verhalen over de familie Dalstra.

Terug naar de hoofpagina van de familie Dalstra. brevlåda posta  

 
 
   


Copyright Pieter van den Berg ©