Onze trojaanse voorouders via Olof Skötkonung en Odin!Op de page Onze scandinavische herkomst.  was Odin een van onze oudste voorvaders. Hij was in 215 te Asgård geboren en Asgård
lag bij de mond van de rivier de Don.
Tor Heyerdal heeft de plaats bezocht en kunnen zekerstellen dat men daar gewoond
heeft. Oden was getrouwd met Frigga en ook met Skade.

   

>                                           Oden en Frigga

Nu kunnen we doorgaan met meerdere van zijn voorouders:

De overgrootvader van Odin was Finn van Asgård, geboren in het jaar 130 te Asgård
en de vader van Finn was Flocwald van Asgård Trojans en koning in Troje.
Hij was in het jaar 100 geboren en stierf in het jaar 179 te Asgård.

Vóór Flocwald hebben we daarna 52 generaties van koningen in Troje kunnen vinden
tot omstreeks 1400 v.C. De voorvader van ons die omstreeks 1400 v.C. was geboren,
was koning Erichthonius van Troje. Zijn vader was Dardanus van Arcadië, koning
van Dardanië, geboren ca 1425 v.C. Hij stierf te Ramese, Goshen, Egyptien.

Zou de griekse mythologie waar zijn, dan zou Dardanus de zoon zijn van de god Zeus
of volgens de romeinse mythologi, Jupiter.

Op internet staat het volgende in Wikipedia: "Dardanus was een koning en stamvader
in de griekse mythologi. Hij was de zoon van de god Zeus en zijn vrouw Elektra,
een van de plejaden. Hij was de echtgenoot van eerst Chryse, de dochter van Pallas
en daarna van Batea, dochter van koning Teuker.

Stamvader van de trojanen was hij ook - al volgens de latere romeinse mythologie -
door Aeneas de stamvader van de romeinen.
Zijn geboorteplaats wordt in verschillende bronnen aangegeven als Samothrake,
Arkadië, Kreta en Italië.

Dardanus zal uit Arkadië en Samothrake naar Frygien zijn gekomen, waar hij volgens
de verhalen trouwde met Batea en daar hij de stad Dardanos vestigde, op de berg
Ida. Het volk, de dardanen en het land Dardanië hebben hun naam van Dardanos gekregen.
Met Batea had hij zoon Erichthonios, vader van Tros de stichter van Troje .

Romeinse schrijvers probeerden de dardanen bij de Dardanellen samen te koppelen
met de,toendertijd heersende stammen dardani op de Balkan.
Dionysius van Halikarnassus schreef dat Dardanus en zijn broer bror Jason van
Arkadië kwamen. Toen de grote vloed kwam werden de broers van elkaar gescheiden.
In Aeneiden meent Vergilius dat hij in tegendeel van het huidige Italië kwam."

   
                                           Zeus/Jupiter

Door onze eigen onderzoekingen via o.a. Ancestry zijn we tot het volgende resultaat
gekomen: Dardanus van Arcadië was getrouwd met Batea van Teucri en zij kregen een
zoon, Erichthonius van Arcadië die koning van Troje werd.
De vader van Dardanius was Zerah Ibn Judea, geboren omstreeks 1450 v.C. en zijn
moeder was Electra van Atlantiden van Judea. De grootouders van Dardanus waren
waarschijnlijk Judah van Israel en Tamar van Israel. Overgrootouders van Dardanus
waren waarschijnlijk Jacob van Israel en Leah av Israel.

Dit laatste weten we niet met zekerheid, maar we zijn er wel van overtuigd dat
Zeus niet de vader was van Dardanus
.

Odin en Karel de Grote waren aan elkaar verwand door Priamus van Sicambria geboren
ca 400 v.C. en diens vrouw Hecuba. Oden via Sybill Sif Prophetress av Sicambri,
de dochter van Priamus en Hecubas dotter en Karl den Grote via hun zoon Helenus I
van Sicambri.

Rekenen we onze voorouders via Odin, komen we tot 122 generaties van Dardanus tot
onze kleinkinderen.

Om onze voorouders via Karel de Grote te zien, ga dan naar:
Trojaanse voorouders via Karel de Grote


Om iets meer te weten over onze ierse voorouders via Malcolm MacAlpin, ga naar:
onze ierse voorouders.Ga door naar onze oorsprong!


Terug naar Startpagina van onze homepage.