bok

             Onze Scandinavische herkomst.


Als men met genealogie bezig is, ontdekt men soms dat de voorouders beroepen hadden, waar je zelf geintresseerd voor bent. Ook gebeurt het vaak, dat je een bepaald gevoel krijgt voor een dorp of stad, een provincie of land. Je voelt je er thuis en later ontdek je dat je voorouders daar gewoond hebben. Vraag mij niet hoe dat mogelijk is, een ander heeft misschien een verklaring.

In ieder geval kreeg ik een buitengewoon sterk gevoel dat ik mijn eigen land verliet, nadat ik in 1957, na een praktijkjaar op de SKF in Gothenburg, Zweden verliet om terug te keren naar het ouderlijk huis in Amstelveen. Het was zo sterk, dat ik het mij nog steeds levendig kan herinneren hoe ik me voelde, toen ik op de boot Göteborg-Fredrikshavn, de kust van Zweden zag verdwijnen. Ondanks dat ik in feite op weg naar huis was, kreeg ik het nare gevoel dat ik mijn eigen vaderland verliet!

Pas nu, 50 jaar later en vele jaren genealogische onderzoekingen, weet ik dat velen van mijn voorouders van Scandinavië komen! Hieronder presenteer ik de meest bekende en interessante tot aan jaar 80 n.C.


De Deense voorouders.

Om te beginnen met onze deense voorouders, zijn wij verwant aan twee van de kinderen van Richard II "De Goede" (972-1026), hertog van Normandië, namelijk Robert II "le Diable" van Normandië en zijn zuster Adelheid van Normandië. Robert II "le Diable" trouwde in zijn tweede huwelijk weliswaar met prinses Estrid van Denemarken, maar zij kregen, zover wij weten, geen kinderen. Toch zijn wij aan haar verwant, omdat zij in haar tweede huwelijk trouwde met Ulf Thorgilsson, Earl van Huntingdon. Estrid en Ulf Thorgilsson kregen o.a. een zoon, Björn Ulsiusson Estridsen, Earl van Huntingdon en die was de voorvader van Ada van Scholtland, die met onze voorvader Floris III van Holland (1131-1190) trouwde.

De grootvader van Adelheid en Robert "le Diable" van Normandië, Richard I van Normandië (932-996), was getrouwd met prinses Gunnora van Denemarken (945-1031)
Gunnora was de dochter van de Deense koning Harald I "Blauwtand"(910-981) en Estrid van Debnemarken was de dochter van Svend Vorkbaard (960-1014), koning van Denemarken en opvolger van zijn vader Harald I "Blauwtand. Zodoende zijn wij via twee van zijn kinderen verwant aan de Deense koning Harald I "Blauwtand".

            

    Koning Svend Vorkbaard (960-1014)                                              Koning Harald I Blauwtand (910-1014)

Svend Vorkbaard (circa 960 – 3 februari 1014).
Svend volgde in 986 zijn vader Harald Blauwtand op als koning van Denemarken. Hij wordt genoemd als de stichter van de stad Kopenhagen, samen met zijn zoon Knoet.
In de zeeslag van Svolder (9 september 999), versloeg hij, samen met de Zweden, de Noorse koning Olaf I Thryggvason, die verdronk. Nadat hij, na een korte Zweedse invasie, het roer weer in handen had, greep hij in 1000 de macht in een deel van Noorwegen.
Na een hele reeks aanvallen op Engeland wist Svend, toen in december 1013 koning Ethelred II naar Normandië vluchtte, uiteindelijk de macht in handen te krijgen. Na Engeland vijf weken geregeerd te hebben, stierf Svend in Gainsborough (Lincolnshire).
Hij werd opgevolgd als koning van Denemarken door zijn oudste zoon Harald II en als koning van Engeland door zijn andere zoon Knoet de Grote.

Harald I "Blauwtand" (ca. 910 - 1 november 986)
De vader van Svend was Harald I "Blauwtand" of Harald I "de Goede" Gormsson en was de tweede koning van Denemarken toen hij de troon overnam van zijn vader Gorm de Oude. Zijn grootvader was Harald Parcus van Denemarken (geboren omstreeks 850) en de vrouw van Harald Parcus, was Elgiva van Wessex, de dochter van Ethelred I van Wessex, koning van Wessex, met wie wij ook eerder verwant waren. (zie de Schotse en Engelse voorouders van de familie van den Berg.)

De Noorse voorouders.

Ordulf Otto von Sachsen Billung (1022-1072) was getrouwd met Ulfhilde van Noorwegen (1025-1107), dochter van de noorse koning Olaf Haraldsson II "De Heilige"(995-1030) en Astrid van Zweden (1003-1030). De voorvaders van koning Olaf II waren allen noorse koningen: Harald Granske (940-995), Gudrud Björnsson (900-963), Björn Haraldsson (880-927) en Harald (860-940).

Onze voorouders in Noord-Noorwegen en Finland vinden we door even terug te gaan naar onze voorouders in Normandië. De grootvader van Richard II "De Goede" van Normandië, Willem I "Langzwaard" van Normandië (900-942) en diens zuster Adèle van Normandië (omstreeks 900-962) zijn beiden onze voorouders. Hun vader, Rollo Robert de Normandi (846-931) was geboren in Maer, Noord Trondelag in Noorwegen. Met behulp van www.geneal.net (the Church of J.C. Latter-days Saints) hebben wij 8 generaties voorouders gevonden die allen over gedeelten van Noorwegen stuurden als jarl (=voogd) of graaf. In de 9:e generatie vinden we koning Thorri Snaersson, geboren omstreeks 520, in Raumsdal, Telemark, in Noorwegen en koning van Kvenland. Kvenland was een voorhistorisch land in het noorden van Zweden en Finland. Daarna komen nog 5 generaties van koningen van óf Kvenland óf Finland tot aan Fornotjur, koning van Kvenland, geboren omstreeks 320.

                    

Ivar Halfdansson, Jarl van Oppland, Noorwegen.                             Kvenland

Van onze Scandinavische voorouders hebben wij de Zweedse tot het laatst bewaard. De reden daarvoor zal later blijken.


Onze Zweedse voorouders tot jaar 80!

De moeder van Ulfhilde, Astrid van Zweden had een zuster, Ingegerd van Zweden en wij zijn tevens verwant aan Ingegerd.
Onze voorvader Henri I Capet was namelijk getrouwd met prinses Anna Agnesa Yaroslavna van Kiev. Zij was de dochter van Jaroslav I De Wijze van Kiev (978-1054) en Ingegerd van Zweden (1000-1050)

             Sofiakatedraal te Kiev, waar Ingegerd ligt begraven.

Ingegerd van Zweden (1000-1050) en Astrid van Zweden (1003-1030), waren de beide dochters van Olof Skötkoning, koning van Zweden en zijn vrouw Estrid, prinses van Obotritië.
Ingegerd werd grootvorstin van Kiev en Novgorod door 1019 met de 22 jaar oudere Jaroslav I te trouwen. Zij kregen 10 kinderen, waaronder Anna Agnesa. Een paar jaar vóór haar dood op 10 februari 1050 ging zij in het klooster als non Anna en ligt begraven in de Sofiakatedraal te Kiev.

Astrid van Zweden was koningin van Noorwegen door haar huwelijk met de Noorse koning Olaf Haraldsen II "De Heilige"

               

     Munt van Olof Skötkoning            S:t Sigfrids bron waar Olof Skötkoning gedoopt werd 1008.     De Kerk van Husaby.

Olof Skötkonung, (ca 980- winter 1021-1022), was koning van Zweden omstreeks 995-1022. Olof is de eerste koning waarvan men kan bewijzen dat hij regeerde over zowel Mälardal als Westergötland. Hij was ook de eerste zweedse koning die gedoopt werd en het christelijke geloof behield tot aan zijn dood. Olof Skötkonung was tevens de eerste om in Zweden munten te slaan.
Olof Skötkonung ligt hoogst waarschijnlijk begraven bij de kerk van Husaby in Westergötland.

Olof Skötkonung trouwde met prinses Estrid van Obotritië (979-1032). Estrid kwam van het west-slavische gebied langs de zuidelijke kust van de Oostzee.
Haar vader was prins Mieceslas III van Obotritië (919-999). Haar moeder waarschijnlijk de zweedse Sofia.

                                  

                         Eric Segersäll ("De Overwinnaar")                        Eric aanbid Odin.

De vader van Olof Skötkoning, Erik Segersäll (930-995), was koning over de sveas ca 970-995 en koning van Denemarken omstreeks 992-993. Zijn vader was Björn Ericksson (867-936). Volgens traditie wordt Erik Segersäll gerekend tot de eerste koning over Svealand, Västergötland en Östergötland wat in de Middeleeuwen geheel Zweden was. Een zuidzweeds leider van Skåne, Styrbjörn Starke, wou Erik Segersäll van de troon afzetten en trok met een leger en de Jomsvikings van Wollin als bondsverwanten naar Uppland, om Erik te verslaan. Na een drie dagen lange strijd bij de Fyrisvallarna in de buurt van het oude Uppsala in Oppland, was Styrbjörn gesneuveld en Erik was de overwinnaar. Hierna werd hij Segersäll (De Overwinnaar) genoemd. Hij stierf 995 aan longoedeem in Kungsgården in het oude Uppsala.
Hij was getrouwd met Sigrid Storråda.

    

        Sigrid Storråda                                 Sigrid in dispyt met Olav Tryggvason.

Sigrid Storråda (935- na 998) was eerst koningin van Zweden en later koningin van Denemarken. Omstreeks 970 trouwde zij met Erik Segersäll maar het kwam echter tot een scheiding, waarbij zij het bestuur over Westergötland kreeg, samen met hun zoon Emunde. Als overheerser over Westergötland was zij een goede partij en al spoedig wilde de noorse koning Olav I Tryggvason met haar trouwen. Bruiloftsplannen werden echter onderbroken toen Sigrid voor Olav verklaarde dat zij beslist niet het christelijke geloof aannemen wilde. Olav werd toen zo kwaad, dat hij haar een slag in het gezicht gaf en zei dat hij niet met een hondheidene dacht te trouwen. Hierdoor werd Sigrid een bittere vijand van Olav en toen zij, in 998 met de deense koning Svend Tveskägg (Vorkbaard) trouwde, zorgde sij er voor dat Svend en haar zoon Olof Skötkonung een oorlog tegen Olav Tryggvason begonnen, met de dood van Olav, bij de slag van Svolder in het jaar 1000, als resultaat. Svend Tveskägg en Sigrid kregen een dochter Estrid, die de moeder werd van de deense koning Sven Estridsson, van wie nakommelingen regeerden over Denemarken tot 1448.

    

             Björn Eriksson(?)


De vader van Erik Segersäll was Björn III Eriksson (867-936), koning over de sveas.
De sveas woonden in Svealand, een gedeelte van Zweden. Hij kreeg 2 zonen, Erik Segersäll en Olof Björnsson, die samen met zijn oudere broer Erik in Zweden regeerde.

Met hulp van de genealogische onderzoekingen van de Church of J.C. Latter-days Saints (http://www.geneal.net/3072.htm), kregen we eerst 8 generaties van zweedse koningen tot aan Randver Radbartsson, geboren omstreeks 670 en zoon van Radbart, koning van Gardarige in Rusland.

Radbart was getrouwd met de deense/zweedse prinses Aud Ivarsdotter, geboren 633 in Am, Denemarken.
Haar ouders waren Ivar Halfdansson (612-647), koning van Zweden en Gauthild Alfsdotter.

Ivar Halfdansson was de zoon van Halfdan Haraldsson (590-650), geboren in Jutland en koning van Zweden. De moeder van Ivar was Moalda Kinniksdotter, geboren in Jutland 594. Vanaf Halfdan zijn ouders gaan er daarna twee lijnen met vele generaties terug in de tijd. Weer met hulp van de Church of J.C. Latter-days Saints zochten we door en kwamen via Halfdan zijn moeder, Hildur Heidreksdotter, naar Noorwegen terwijl wij via zijn vader, Harald Valdarsson, in Denemarken terecht kwamen.

De oudste voorouder van Hildur Heidreksdotter, geboren omstreeks 572, was Hofund Gudmundsson Glaesivollum, geboren omstreeks 488, koning van Glaesivollum, Noorwegen.

De oudste voorouder van Harald Valdarsson in Denemarken was niemand minder dan

    

Odin

Odin, Oden in het Zweeds en Deens, wordt gezien als de oppergod in de Germaanse en Noordse mythologie. West-Germaanse namen van Odin zijn Woden (Angelsaksisch en Oud-Saksisch), Wodan (Oud-Frankisch), Wuodan (Alemannisch), Wotan of Wothan (Germaans) en Guodan (Lombardisch).
De naam is verwant met óðr, in de betekenis van "geestdrift", "excitatie," "furie", "universele wijsheid" of "poëzie". Odin wordt aldus in verband gebracht met zowel wijsheid (kennis, wijsheid, poëzie en literatuur) als kracht (energie, strijd en oorlog).
Odin woont in Gladsheimr maar verblijft ook regelmatig in Valaskjálf waar zijn zetel Hlidskjalf ruim uitzicht over de werelden biedt. Hij heeft daar nog een speciale hal Valhall, met vele poorten en bedekt met schilden, waar hij alle gesneuvelde en uitverkoren strijders ontvangt.

Odin is tegelijk de god van wijsheid en tovenarij (kennis en kunde). Hij heeft bijna alles over voor wijsheid. Zozeer zelfs dat hij zijn ene oog in de bron van Mimir had geworpen in ruil voor wijsheid. Hij kreeg initiële diepe wijsheid door zich negen dagen op te hangen aan de wereldboom Yggdrasil. Door deze vrijwillige dood en de daarop volgende herrijzing (zijn zelf opgelegde initiatie tot eerste shamaan) verkreeg hij grotere wijsheid dan wie ook.

              

Zover de mythologie, maar wie was de werkelijke Odin?

Wij zijn de speurders van de Church of J.C. Latter-days Saints uitermate dankbaar, dat zij niet van streek raakten, toen zij bij Odin terecht gekomen waren tijdens hun genealogische onderzoekingen. Toen zij de ouders en voorouders van Odin ook konden vinden, bleek het dat Odin en zijn familie, volgens de speurders van de Church of J.C. Latter-days Saints, vanaf het begin gewone mensen waren die later beschouwd werden als goden.

Zover wij hebben begrepen waren Odin en zijn volk gedwongen hun woonplaats Asgård te verlaten om het geweld van de romeinse legers te ontgaan. Zij ontvluchtten een zekere dood of slavernij. Dat zij, toen zij minder ontwikkelde volkeren in West- en Noord-Europa ontmoetten, door deze beschouwd werden als goden, hadden Odin en zijn gezin natuurlijk niets op tegen.

Door onderzoek van de Church of J.C. Latter-days Saints hebben we nog 5 generaties voorouders gevonden vóór Odin tot aan Godwulf, geboren omstreeks het jaar 80 n.C., zoon van Flocwald, en allen woonden zij in Asgård, bij de mond van de rivier De Don.

    

             Asgård lag bij de monding van de Don aan de Golf van Taganrog, (Zee van Azov), een deel van de Zwarte zee.

Volgens de mythologie leefde Odin in Asgård met zijn vrouw Freja (of Frigg) Naast zijn echtgenote, beminde Odin vele andere vrouwen. Tot zijn zoons behoorden Donar, Balder en de blinde Hodr (ook wel Hod of Hodur). Met Jörd (Aarde) heeft hij een zoon Thor en met een reuzin een zoon Vidar, die hem in de eindstrijd zal wreken. Met Rind (winterse bevroren aarde) heeft hij de zoon Vali.

Volgens de speurders van de Church of J.C. Latter-days Saints was Odin geboren in Asgård omstreeks 215. Zijn ouders waren Frithuwald en Beltsa.

         

Odin was o.a. getrouwd met Friege/Frigg Frea, waarschijnlijk Freija genoemd, geboren omstreeks 219 in Asgård. Hij was ook getrouwd met Skadi, geboren omstreeks 220 in Asgård, met Rind en nog twee vrouwen van Asgård.

Odin verliet Asgård met zijn volk omstreeks 235 en kwam via Duitsland in Denemarken terecht, waar zij een woonplaats, Odense, inrichten. In Denemarken/Scandinavië zijn de drie kinderen van Odin en Friege geboren, Skjold Danes, Beldeg/Balder en Hiemdal.

Onze voorvader, Skjold Danes, geboren in Hleitra, Denemarken omstreeks 237, werd koning van Denemarken. (Danes mark = Danes grondgebied = Danmark = Denemarken). Hij trouwde met Gifeon van Hleitra, geboren omstreeks 241.

    

             Odin en Frigg                                                                 Odin op oudere leeftijd

Hiermee zijn wij aan het einde van onze kwartierstaat en tegelijkertijd het begin van ons bestaan. Als er een van onze voorouders, hoe machtig en rijk of hoe onbeduidend en arm dan ook, er niet was geweest, dan waren wij er ook niet geweest.

Hopelijk heeft de lezer met plezier deze levensgeschiedenissen kunnen volgen.

Is er meer te onderzoeken? Natuurlijk, want van vele voorouders zijn alle inlichtingen nog niet volledig onderzocht en wij zijn uiteraard niet alleen met de familie van den Berg bezig. Wanneer we meer te weten komen, wordt dat natuurlijk ook in de homepage overgebracht.

Terug naar de voorouders van Gesijna Leenders. of naar de hoofpagina van de familie van den Berg. brevlåda posta

Mocht iemand meer weten, houden wij ons natuurlijk graag aanbevolen. U kunt ons bericht doen via e-mail.

 

   
Copyright Pieter van den Berg ©