bok

             Våra skandinaviska förfäder


Efter en lång tids släktforskning, vet jag (Pieter) att många av mina förfäder kommer från Skandinavien! Jag presenterar här några av dem.

Våra danska förfäder.

För att börja med våra danska förfäder, har vi anor efter två av Richard II "den Godes" barn, nämnligen Robert II "le Diable" av Normandie och systern Adelheid av Normandie. Visserligen var Robert II "le Diable" i sitt andra äktenskap gift med prinsessan Estrid av Danmark, men de fick inga barn, såvitt vi känner till. Ändå är vi släkt med henne genom hennes andra äktenskakp med Ulf Thorgilsson, Earl av Huntingdon. Estrid och Ulf Thorgilsson fick bl.a. en son, Björn Ulsiusson Estridsen, Earl av Huntingdon och han var förfader till Ada av Skottland, som var gift med vår förfader Floris III av Holland (1131-1190).

Farfar till Adelheid och Robert "le Diable" av Normandie, var Richard I av Normandie (932-996) och han var gift med prinsessan Gunnora av Danmark (945-1031)
Gunnora var dotter till danske kungen Harald I "Blåtand"(910-981) och Estrid av Danmark var dotter till Svend "Tveskägg" (960-1014), kung av Danmark efter sin far Harald I "Blåtand".
På så sätt är vi släkt med danske kungen Harald I "Blåtand" via två av hans barn.

                 

    Kung Svend Tveskägg (960-1014)                                              Kung Harald I Blåtand (910-1014)

Svend "Tveskägg" (circa 960 – 3 februari 1014).
Svend efterträdde år 986 sin far Harald "Blåtand" som kung över Danmark. Han anses, tillsammans med sonen Knut, vara stiftare av staden Köpenhamn.
I sjöslaget vid Svolder (9 september 999) besegrade han, tillsammans med svenskarna och deras kung Olof Skötkonung, den norske kungen Olaf I Thryggvason, som drunknade i striden. Efter en kortare svensk invasion fick Svend herraväldet över en del av Norge.
I England lyckades Svend efter flera attacker, fördriva kung Ethelred II, som flydde till Normandie. Efter att ha varit kung av England i endast 5 veckor, dog Svend i Gainsborough (Lincolnshire).
Hans äldste son, Harald II blev kung av Danmark, medan hans andre son, Knut "den Store", blev kung av England.

Harald I "Blåtand" (ca. 910 - 1 november 986)
Som ovan nämnts, var Svends far kung Harald I "Blåtand", också kallad Harald I "den Gode" Gormsson och han övertog i sin tur tronen efter sin far, Gorm "den Gamle". Haralds farfar var Harald Parcus av Danmark (född ca 850), vars hustru, Elgiva av Wessex, var dotter till Ethelred I av Wessex, kung av Wessex, som också tillhör våra anor. (se: våra skotska och engelska anor.)

Våra norska förfäder.

Ordulf Otto von Sachsen Billung (1022-1072) var gift med Ulfhilde av Norge (1025-1107), dotter till norske kungen Olaf Haraldsson II "De Helige"(995-1030) och Astrid av Sverige (1003-1030). K21ung Olaf IIs förfäder var alla norska kungar: Harald Granske (940-995), Gudrud Björnsson (900-963), Björn Haraldsson (880-927) och Harald (860-940).

Våra förfäder i Nord-Norge och Finland hittar vi också genom att återvända till våra normandiska anor. Richard II "den Godes" farfar, Willem I "Långsvärd" av Normandie (900-942) och dennes syster Adèle av Normandie (ca 900-962) tillhör båda våra anor. Deras far, Rollo Robert de Normandi (846-931) var född i Maer, Nord Tröndelag i Norge. Med hjälp av släktforskarna från Ancestry har vi hittat 8 generationer förfäder, som alla regerade över delar av Norge som jarl eller greve. I 9:e generationen hittade vi kung Thorri Snaersson, född omkring 520, i Raumsdal, Telemark, i Norge. Han var kung av Kvenland, vilket var ett mycket gammalt land i de nordligaste delarna av Sverige och Finland. Sedan hittade vi ytterligare 5 generationer av kungar av antingen Kvenland eller Finland, ända ner till Fornotjur, kung av Kvenland, född omkring 320.

    

  Ivar Halfdansson, Jarl av Uppland, Norge.                        Kvenland

Av våra skandinaviska förfäder har vi sparat de svenska anorna til sist. Läsaren upptäcker snart varför.


Våra svenska.

Astrid av Sverige, mor till ovannämnda Ulfhilde av Norge, hade en syster, Ingegerd av Sverige med vilken vi också är släkt:
Vår anfader Henri I Capet var gift med prinsessan Anna Agnesa Yaroslavna av Kiev som var dotter till Jaroslav I "den Kloke" av Kiev (978-1054) och Ingegerd av Sverige (1000-1050)

          Sofiakatedral i Kiev, med Ingegerds grav.

Ingegerd av Sverige (1000-1050) och Astrid av Sverige (1003-1030), var båda döttrar till Olof Skötkonung, kung av Sverige och hans hustru Estrid, prinsessa av Obotritien.
Ingegerd blev storfurstinna av Kiev och Novgorod genom äktenskapet med den 22 år äldre Jaroslav I. De fick 10 barn, bl.a. Anna Agnesa, vår anmoder. Några år före sin död gick Ingegerd, 10 februari 1050, i kloster som nunnan Anna. Hennes grav finns i Sofiakatedralen i Kiev.

Astrid av Sverige blev drottning av Norge genom sitt äktenskap med norske kungen Olaf Haraldsen II "den Helige"(995-1030)

     

Mynt med Olof Skötkonungs bild.    S:t Sigfrids brunn där Olof Skötkonung döptes 1008 vid Husaby kyrka.

Olof Skötkonung, (född ca 980- död vinter 1021-1022), var kung av Sverige 995-1022. Olof var den förste kungen som bevisligen regerade över såväl Mälardalen som Västergötland. Han var också den förste svenske kung, som döptes.
Olof Skötkonung var även först med att tillverka mynt i Sverige.
Sannolikt ligger hans grav strax utanför ingången till Husaby kyrka i Västergötland.

        

Olof Skötkonungs grav vid Husaby kyrka.           Troligen Estrids grav vid Husaby kyrka.    

Olof Skötkonung var gift med prinsessan Estrid av Obotritien (979-1032). Estrid kom från Obotritien, det västslaviska området längs Östersjöns sydöstra kust. Hennes far var prins Mieceslas III av Obotritien (919-999) och modern var troligen svenska Sofia.

                     

                         Eric Segersäll                                          Eric tillber Oden.

Olof Skötkonungs far, Erik Segersäll (930-995), var svearnas kung ca 970-995 och kung av Danmark ca 992-993. Eriks far var Björn Ericksson (867-936). Enligt traditionen räknas Erik Segersäll som den förste kungen av Svealand, Västergötland och Östergötland, vilket var hela Sverige på medeltiden. En sydsvensk hövding i Skåne, Styrbjörn Starke, ville störta Erik Segersäll från tronen och drog med en här tillsammans med Jomsvikingarna från Vollin som bundsförvanter till Uppland, för att besegra Erik. Efter en tre dagars lång strid, vid Fyrisvallarna i närheten av det gamla Uppsala i Uppland, var Styrbjörn död och Erik segrade. Sedan dess kallades han "Segersäll".
Han var först gift med Sigrid Storråda och andra gången med prinsessan Gunhilda Swietoslava av Polen. Erik dog 995 i lunginflammation på Kungsgården i gamla Uppsala.

  

        Sigrid Storråda                                 Sigrid i dispyt med Olav Tryggvason.

Sigrid Storråda (935- efter 998) var först drottning av Sverige och senare drottning av Danmark. Omkring 970 gifte hon sig med Erik Segersäll men de skiljdes, troligen p.g.a. olika trosuppfattningar. Erik var kristnad medan Sigrid vägrade att anta den krisna tron. Vid skilsmässan fick hon Västergötland, tillsammans med parets son Emunde. Som härskare över Västergötland var hon ett gott parti och snart anmälde norske kungen Olav I Tryggvason sig för att få gifta sig med henne. Bröllopsplanerna avbröts däremot abrupt, då Sigrid deklarerade för Olav att hon definitivt inte ville anta den kristna tron. Olav, som var kristen, blev då arg och gav henne ett slag i ansiktet medan han talade om för henne att han minsann inte tänkte gifta sig med en "hednahynda".
Härigenom blev Sigrid en svuren fiende till Olav och då hon 998 gifte sig med danske kungen Svend Tveskägg, såg hon till att Svend och sonen Olof Skötkonung startade ett krig mot Olav Tryggvason, som resulterade i Olavs död, vid sjöslaget vid Svolder, 9 september 999. Svend Tveskägg och Sigrid fick dottern Estrid, som blev mor till danske kungen Sven Estridsson, vars ättlingar regerade över Danmark ända till år 1448.

    

             Björn Eriksson(?)


Erik Segersälls far var Björn III Eriksson (867-936), kung i Svealand.
Han fick två söner, Erik Segersäll och Olof Björnsson, som samregerade i Sverige.

Tack vare släktforskning av Ancestry, fick vi först 8 generationer av svenska kungar ända till Randver Radbartsson, född omkring 670 son till Radbart, kung av Gardarige i Ryssland.

Radbart var gift med dansk/svenska prinsessan Aud Ivarsdotter, född 633 i Am, Danmark.
Hennes föräldrar var Ivar Halfdansson (612-647), kung av Sverige och Gauthild Alfsdotter.

Ivar Halfdansson var son till Halfdan Haraldsson (590-650), född på Jylland och kung av Sverige. Ivars mor var Moalda Kinniksdotter, född på Jylland 594. Från Halfdans föräldrar går sedan två släktlinjer med många generationer tillbaka i tiden. Återigen med hjälp av Ancestry sökte vi vidare och kom via Halfdans mor, Hildur Heidreksdotter (född ca 572) till Norge, medan vi via hans far, Harald Valdarsson, hamnade i Danmark.

Äldste anfader till Hildur Heidreksdotter var Hofund Gudmundsson Glaesivollum, född omkring 488, kung av Glaesivollum, Norge.

En av de äldsta anfäderna till Harald Valdarsson i Danmark var ingen mindre än

    

Oden

Oden anses vara allfadern i germansk och nordisk mytologi. Västgermanska namn för Oden är Woden (angelsaksiska och gammalsaksiska), Wodan (gammal frankiska), Wuodan (allemanniska), Wotan eller Wothan (germanska) och Guodan (lombardiska).
Namnet är besläktat med óðr, i betydelsen "entusiasm", "extas," "furism", "universell visdom" eller "poesi". Oden blir alltså satt i förband med såväl vishet (kunskap, visdom, poesi och litteratur) som kraft (energi, strid och krig).
Oden bodde i Gladsheimr men vistades även regelbundet i Valaskjálf där hans tron Hlidskjalf erbjödd rymlig utsikt över världen. Han hade även en speciell hall, Valhall, med många portar som var täckt med skjöldar, där han mottog alla i strid dödade och utvalda krigare.

Samtidigt var Oden vishetens och trolleriets gud. Han fick grundläggande visdom genom att hänga sig under 9 dagar i världsträdet Yggdrasil. Genom denna frivilliga "död" och den därpå följande "uppståndelse" erhöll han större visdom än någon annan.

              

Såhär långt mytologin, men vem var den verklige Oden?

Genom släktforskarna från Ancestry har vi fått föräldrarna och ett flertal förfäder till Oden. Det visade det sig, enligt deras forskning, att Oden och hans familj från början var människor vilka så småningom blev betraktade som gudar.

Såvitt vi har förstått bodde Odens föräldrar och förfäder i Asagård, men Oden och hans folk tvingades att lämna sina hem, för att fly undan romarnas våld och undgå död eller träldom. Då de, på sin flykt, bemöttes av folk i väst- och nordeuropa med vördnad och respekt, är förståeligt.

Ytterligare 5 generationer av förfäder till Oden bodde i Asgård, vid floden Dons mynning. Den äldste var hövding Godwulf, född omkring år 80 f.Kr., far till Flocwald.

    

             Asgård låg där floden Don mynnar ut i Taganrogbukten, (Azovs sjö), en del av Svarta havet.

Enligt mytologin levde Oden med sin hustru Frea (eller Frigg), en tidigare slavinna, i Asgård. Bredvid sin hustru hade Oden många älskarinnor. Bland hans söner kan nämnas Donar, Balder och blinde Odr (eller Hod eller Hodur). Med Jörd (Jorden) fick han en son Tor och med en jättekvinna sonen Vidar, som skall hämnas honom i slutstriden. Med Rind (frostig mark) fick han sonen Vali.

Oden var född i Asgård omkring år 215. Hans föräldrar var Frithuwald och Beltsa.

         

Oden var gift med Friege/Frigga Frea, även kallad Freija, född omkrng 219 i Asgård. Han var även gift med Skadi, född omkring 220 i Asgård, samt med Rind och ytterligare två kvinnor från Asgård.

Oden lämnade Asgård med sitt följe omkring 235 och hamnade via Tyskland i Danmark, där de upprättade sin boplats, Odense. I sitt nya hemland fick Oden och Friege med sina tre barn, Skjold Danes, Beldeg/Balder och Hiemdal.

Skjold Danes, föddes i Hleitra omkring 237 och blev kung av Danmark (Danes mark). Han gifte sig med Gifeon av Hleitra, född omkring 241.

    

                          Oden och Frigg                          Oden på äldre da'r.


Efter ytterligare forskning har vi fått fler anor genom Oden, ända till ca 1450 f.Kr!

För att se dem, gå tillbaka till: Startsidan av hemsidan  

Finns det mera att forska på? Självklart, eftersom våra förfäder har flera förgreningar och det finns ytterligare uppgifter att undersöka. Allt av värde kommer naturligtvis senare att införas på vår hemsida.

För att följa våra förfäder i Tyskland, gå till: van den Bergs tyska anor.

För att följa våra förfäder i England och Skottland, gå till: van den Bergs engelska och skotska anor.

För att följa våra förfäder i Frankrike, gå till: van den Bergs franska anor.

För att följa våra förfäder i Ryssland, gå till: van den Bergs ryska anor.


Tillbaka till: våra holländska förfäder genom Gesijne Leenders eller till: startsidan av släkten van den Berg. brevlåda posta

Vill du kontakta oss, går det bra via: e-mail.


 

   
Copyright Pieter van den Berg ©