bok

Informationssida

Detta är första uppdateringen och ett hjärtligt tack för det positiva gensvaret vi fick då vi startade denna hemsida den 21 april 2003. Vår avsikt är att varje månad göra en uppdatering på både informationssidan och fotogallerian samt övrig uppdatering efter behov.
För att kunna göra det, ber vi våra släktingar om hjälp. Kan ni berätta något om äldre släktingar eller vet ni något annat som kan vara av intresse, skicka in det så ska vi ta upp det på informationssidan. Har ni fotografier, tar vi gärna med dem i vår fotogalleria. Allt material som ni skickar per brev återsändes om ni bifogar ett frankerat och adresserat returkuvert.
Som vi meddelade vid starten, kostar en hemsida ca 1000 kr/år. Vi sköter den utan ersättning, men för att kunna ha kvar vår hemsida, släkten Wedebrands gemensamma samlingspunkt, ber vi våra släktingar om en "slant i hatten" vid våra träffar.  
 
Extra uppdatering 4/6-2003  
 
Extra Info! Hur mycket vi än planerar, är inget säkert. Det fick Pieter vår hemsidas konstruktör, erfara då hans syn plötsligt försämrades. Som tur var hade han uppdateringen klar och kunde därför, med viss möda, genomföra den som planerat samma dag som han åkte till ögonkliniken på SU/Mölndals sjukhus. Hur framtida uppdatering skulle bli, var vid den tidpunkten mycket oviss.  
 
Rapport från arbetsgruppens möte den 6/5:
 
För arbetsgruppens ekonomi efter Wedebrandsknytet och starten av hemsidan redogjorde Pieter.
Uppläggning av gökottan diskuterades.
Förslaget att anordna en grillfest i september i stället för ett nytt Wedebrandsknyte antogs enhälligt.
Intresset för en grillfest skall undersökas på gökottan och via e-mail och hemsidan.
Var och när den kan hållas undersöks av Lars-Åke inför nästa planeringsträff.
Bibbi och Pieter informerade mötet om planer på en bok om släkten.
Boken utformas som en kombination av stamtavla och historiska berättelser.
Tanken är att boken skall ge en så fullständig beskrivning som möjligt av samtliga ättlingar och
ingifta/sambon med fotografier och ev tidningsurklipp.  
 
Rapport från gökottan den 18/5:  
 
Ett 40-tal Wedebrandssläktingar träffades under stort gemyt på Lindholmen. Även i år var vädret det bästa tänkbara och även det bidrog givetvis till vår trivsamma träff.
Lars-Åke Paulsson informerade om vår alldeles nya hemsida och om planer på en grillfest i september. Datum meddelas senare. Lars-Åke bad om en "slant i hatten" för vår hemsida, för vidare släktforskning och för annonsering angående våra träffar. Emmeli Palmstedt gick runt med hatten och Rebecca Palmstedt delade ut pennor som blev över från wedebrandsknytet i höstas.
Insamlingen gav 671:- och vi vill tacka varmt för detta. /Arbetsgruppen  
 
Planerade träffar:  
Tisdag 10/6: Arbetsgruppen. Plats och tid: ABF, kl. 18.00  
 
 
Vem är vår äldste (kände) anfader, Sven Jönsson Wedebrand eller Sven Larsson Wedebrand? 
 
Om Sven Larsson Wedebrand är son till Sven Jönsson Wedebrand råder delade meningar. Tidsmässigt är det fullt möjligt. Agnes Svensson skriver i sitt häfte om släkten Wedebrand: "Enligt Riksarkivets i Vadstena förmodan, skall Sven (Jönsson) Wedebrand vara fader till Sven (Larsson) Wedebrand, som efter sin fader övertog rusthållet nr 103 i Vedhem. Den sistnämnde var född 1712 och vigdes i Vinnerstads församling den 11/9 1741 med pigan, ogift allmogekvinna Kerstin Larsson (Larsdotter), Vedhem."
Vi, Bibbi och Pieter, har bett Krigsarkivet i Stockholm om hjälp för att utreda släktförhållandet mellan Sven Jönsson och Sven Larsson. I svaret 2003-04-14 från Krigsarkivet står följande: "År 1703 nämns ryttaren Nils Andersson och en viss Pehr Wedebrand från Wedemö. Sven (Jönsson) Wedebrand förekommer för första gången 1712 och omnämns då som ryttare Nils Anderssons tjänare.I följande generalmönstringsrulla år 1716 är Wedebrand gift. Informationen om Wedebrand är sedan likartad i GM-rullorna åren 1719, 1728, 1733 och 1739. Sven Larsson Wedebrand påträffas först i GM-rulla år 1741. Han är då 22 år, ogift och varit i tjänst i 1 år och 9 månader. Där står även att Sven (Jönsson) Wedebrand fått avsked 1734 och att Sven Larsson Wedebrand tillsatts i stället den 22 januari 1740. Ryttaren Sven Jönsson Wedebrand är troligen inte far till Sven Larsson Wedebrand, den senares patronymikon stämmer inte. Han skulle ha hetat Svensson istället för Larsson. Vad de bådas föräldrar beträffar ger inte GM-rullorna någon information om detta."

Är Sven Jönsson Wedebrand far till Sven Larsson Wedebrand? Skrifter från 1700-talet är ofta mycket svårlästa och man kan lätt förväxla Svensson och Larsson. Om en förväxling ägt rum vid inskrivningen, då är troligen Sven Jönsson far till Sven Larsson Wedebrand, som då bör heta Sven Svensson Wedebrand. Är däremot Sven Larsson det korrekta namnet, då är han förmodligen brorson till Sven Jönsson Wedebrand. Kanske får vi aldrig fakta om detta, eftersom kyrkoböckerna från den tiden har blivit förstörda genom eldsvåda. Om någon har fler uppgifter, är vi tacksamma om ni hör av er. 
Glöm inte att titta på vår fotogalleria, där vi har ytterligare bilder från vår resa till rusthållet nr 103 i Wedhem!  
 
Wedebrandsboken
Ur bifogat protoll från arbetsgruppens möte den 6/5 framgår att vi arbetar på en bok om släkten Wedebrand.
Finns det intresse för den? Innan vi lägger ner mera arbete på det, vill vi gärna att ni hör av er. Utifrån intresset kan vi kontakta tryckerier och bokbinderier för att få ett kostnadsförslag för en viss upplaga.
Skicka e-mail till "p.vdb@telia.com"" eller ring Bibbi 0510-19020 eller 0708 113345  
 
Grillfesten: Finns intresse för en grillfest i september?  
                    (Skicka en mejl till Lars-Åke eller skriv i gästboken).


I nästa uppdatering berättar vi om en av våra färgstarka släktingar, Claes Wedebrand.
 

brevlåda posta  
Information om släkten kan Du också få av Lars-Åke Paulsson.
 
 
Ättlingar eller ingifta/sambo, ni är välkomna att skriva i  gästboken  
 


Vi önskar alla Wedebrandare en trevlig pingsthelg och en glad och solig midsommar!

 
 

Tillbaka till arkivet.    Till  fotogallerian  eller gästboken  

Länk till släktingars hemsidor.    


Copyright Pieter van den Berg ©