bok

Informationssida

Uppdatering 29/5-2005

Grillfest!

Alla "Wedebrandare" är välkomna lördagen den 27:e augusti till Kaffekvarnen i Lidköping.

Lars-Åke Paulson, Gullevi Dunback och Eiric Alm planerar för festen:

Som vi nämnde vid uppdateringen i januari vill vi börja redovisa de olika släktgrenarna från 1600-talet och framåt:

Generation 1

Sven Jönsson Wedebrand

Rusthållet nr 103 beboddes av Sven Jönsson Wedebrand och tillhörde Storgården, Wedemö. I Wedemö fanns 4 torp som beboddes av ryttare. Sven Jönsson Wedebrand var född 1684 i Motalatrakten. Enligt häftet om släkten Wedebrand, sammanställt 1994 av Agnes Svenson, bodde under senare delen av 1600-talet i Vinnerstads socken i Östergötland under hemmanet Vedhems ägor på ett soldattorp ryttaren Sven Jönsson Wedebrand. Han tillhörde Östgöta Kavalleri Regemente - Överste Löjtantens Kompani.

Enligt G.M.R.(Generalmönstringsrullarna) år 1712:
sventjänare Sven Wedebrand, född i Motala socken, 28 år, 5/12 tjänsteår (inget om anst. datum).
Hästen: brun med stjärna och snopp, 7 år. 1716: 32 år, 5 tjänsteår, gift östgöte. Hästen: 11 år 17190901, Ekeby: 35 år, 8 tjänsteår, gift östgöte. Hästen (otydligt). 1728: 44 år, 17 tjänsteår, gift östgöte. Hästen: Brun valack med stjärna och snopp. Utgammal och casserad 22/1 1727. 1733: 49 år, 23 tjänsteår, gift östgöte. Ny häst 17/9 1728, svart valack med vänster vit bakfot. 17390912 Linköping: Ryttaren Sven Wedebrand fått avsked vid G.M.R. 12/9 1739. Hästen: svart valack död i augusti 1736. Ny häst 24/11 1736, brun valack utan tecken, 6 år.

I Vinnerstads kyrkoböcker är antecknat: Den 14/6 1713 vigdes Ryttaren och drängen Svän Jönsson Wedebrand i Wedemö och pigan Anna Danielsdotter i Sonarp(eller Svartarp enligt Agnes Svensson).

Sven Jönsson Wedebrands och hans hustru Anna Danielsdotters barn:

1.1 Sven Larsson Wedebrand född omkring 1712.

I födelseboken från Vinnerstad 1700-1736 har vi inte kunnat hitta födelsedatum för Sven Larsson Wedebrand. Se generation 2.

1.2 Daniel Wedebrand född 1713-04-27 i Wedemö.

Döpt den 29/4 1713. Vittnen: Nils Andersson i Wedemö, Sven Persson ibm*,Per Persson ibm, Mästersven Johan ?, hustru Karin Månsdotter i Sonarp, hustru Maria Danielsdotter i Wedemö, Daniel Främberg, Motala socken, pigan Sara Danielsdotter i Wedemö, Anna Nilsdotter ibm.

1.3 Jöns Wedebrand född 1720-08-06 i Wedemö.

Döpt den 7/8 1720. Vittnen: Lars Jönsson i Wedemö, Pär Pärsson ibm, Lars Månsson ibm, drängen Anders Nilsson ibm, drängen Anders Larsson ibm, drängen Anders Månsson ibm, hustru Maria Johansdotter i Wedemö, hustru Sara Danielsdotter, hustru Elisa Johansdotter ibm, pigan Ingeborg Danielsdotter ibm, pigan Anna Nilsdotter ibm, pigan Elin Nilsdotter ibm.

1.4 Abraham Wedebrand född 1727-04-30 i Wedemö.

Död före 1733.

1.5 Abraham Wedebrand född 1733-05-10 i Wedemö.

Döpt den 20 maj. Vittnen: Nils Andersson i Wedemö, Lars Svensson ibm, Jons Nilsson ibm, drängen Lars Jonsson ibm, drängen Olof Andersson ibm, drängen Jon Swänsson ibm, hustru Maria Danielsdotter ibm, hustru Maria Nilsdotter ibm, pigan Kirstin Nilsdotter, hustru Maria Salomonsdotter ibm, pigan Margareta Larsdotter ibm.

Generation 2

1.1 Sven Larsson Wedebrand döpt omkring 1712.

Vem är vår äldste (kände) anfader, Sven Jönsson Wedebrand eller Sven Larsson Wedebrand? 
 
Är Sven Jönsson Wedebrand far till Sven Larsson Wedebrand? Tidsmässigt är det fullt möjligt. Agnes Svensson skriver i sitt häfte om släkten Wedebrand: "Enligt Riksarkivets i Vadstena förmodan, skall Sven (Jönsson) Wedebrand vara fader till Sven (Larsson) Wedebrand, som efter sin fader övertog rusthållet nr 103 i Vedhem.
Skrifter från 1700-talet är ofta mycket svårlästa och man kan lätt förväxla Svensson och Larsson. Om en förväxling ägt rum vid inskrivningen, då är troligen Sven Jönsson far till Sven Larsson Wedebrand, som då bör heta Sven Svensson Wedebrand. Är däremot Sven Larsson det korrekta namnet, då är han förmodligen brorson till Sven Jönsson Wedebrand. Kanske får vi aldrig veta fakta om detta, eftersom kyrkoböckerna från den tiden har blivit förstörda genom eldsvåda.

Sven Larsson Wedebrand var ryttare för nr 103 Wedemö i Winnersta socken, Aska härad. Östgöta kavalleri Regemente - överste Löjtnantens kompani. Han övertog rusthållet nr 103, Vedhem efter sin fader. I generalmönstringsrullorna år 1741, Sventjänaren Sven Larsson Wedebrand antagen 22/1 1740, 22 år 1 tj.år, östgöte.
hästen: brun valack utan tecken 8 år. År 1759 karlen är blesserad 23/9 1759 och avförd från tjänsten. Hästen, mörkbrun valack 9 år. År 1760: 20 tjänsteår, avförd, gift östgöte. Hästen 10 år. År 1761: 41 år, 21 tjänsteår, i tjänst. Hästen 11 år. År 1764: 45 år, 25 tjänsteår, i tjänst, gift östgöte. Hästen: casserad i Pommern 19/7 1762, vacant. År 1964 ny häst, fyxig valack med stjärna och snopp, 13 år. År 1775, 51 år, 36 tjänsteår, 5 fot 8 tum i tjänst. Hästen 18 år. Karlen får avsked vid G.M.R. den 23 aug 1775, varit under 6 år med i kriget, anmälan till underhåll.

Vigdes i Vinnerstads församling den 11/9 1741 med pigan (ogift allmogekvinna) Kerstin Larsson, Vedhem. Död 73 år gammal 1786-04-31 i Wedhems Törnhult. Dödsorsak: Ålderdom.

Barn:

1. Carl Svensson Wedebrand.

Född 1742-11-22 i Wedhem, Vinnerstad/E.

2. Catharina Svensdotter Wedebrant.

Född 1744-01-16 i Wedhem, Vinnerstad/E.

3. Ingri Svensdotter Wedebrant.

Född 1746-10-04 i Wedhem, Vinnerstad/E.

4. Anders Wedebrand.

Se generation 3.4 i nästa uppdatering.

5.Svensson Wedebrand.

Dödfödd son. Född 1750-10-10 i Wedhem, Vinnerstad/E. Död 1750-10-10.

6. Petter Svensson Wedebrand

Se generation 3.6 i nästa uppdatering.

7.Maria Svensdotter Wedebrant.

Född 1754-11-30 i Wedhem, Vinnerstad/E.

8.Maja Wedebrand.

9.Cajsa Svensdotter Wedebrand.

Se generation 3.9 i nästa uppdatering.

* ibm (ibidem)= samma plats

Fotogallerian

Vi visar gamla bilder från vårt besök den 1 september 2001, då vi besökte rusthållet nr 103 i Vedemö, där både Sven Jönsson Wedebrand och Sven Larsson Wedebrand med familjer bodde. Där hittar du också bilder från förra årets gemytliga samvaro vid Kaffekvarnen.
Gå till  "fotogalleria".

brevlåda posta  
Information om släkten kan Du få av Lars-Åke Paulsson, Tommy Jonssoneller Pieter van den Berg
 
 
Ättlingar eller ingifta/sambor är välkomna att skriva i  gästboken  
 Skicka gärna in berättelser om släkten för publicering!

 
 

Tillbaka till startsidan.    Till  arkivet, till  fotogallerian  eller till gästboken  

Länk till släktingars hemsidor.    


Copyright Pieter van den Berg ©