bok

Informationssida

Uppdatering 2/9-2006

En underbar dag på Spåröhuvud!

Javisst var det en underbar dag, då vi möttes på Spåröhuvud, lördagen den 26 augusti. Ett 50-tal "Wedebrandare" trotsade väderprognoserna för denna dag och tur var väl det, för bättre väder hade vi inte kunnat önska oss. Ett hjärtligt TACK till fru von Friesen, som lånat oss nycklarna till såväl bommen som stugan. Vi kunde komma med bil ända fram till stugan. Mycket har förståss förändrats sedan den siste av 4 generationer Wedebrand lämnade stugan, men det var ändå en fantastisk upplevelse att kunne se och uppleva atmosfären i stugan från insidan ändå upp till vinden. Maj-Britt Pettersson, dotter till Karl Wedebrand och född på Spåröhuvud, samt Sten Nilsson, son till Berit Wedebrand, berättade fängslande om hur stugan var under deras barndom.

Fram kom medhavda kaffekorgar och det blev, som vanligt, en gemytlig samvaro, där vi satt på bergknallarna utanför stugan och tittade ut över sjön. Även om "Tor" hördes på avstånd, blev det efter fikat så småningom dags för lunch och fortfarande lyste solen. Fredrick Jonsson hade tagit med sig bäda gitarr och sångröst. Utan hjälp av mikrofon och trots en vind som lekte med hans notblad, stod han för en mycket uppskattad underhållning. Ett stort TACK från oss alla Fredrick!

Efter lunch hälsade Lars-Åke Paulsson alla hjärtligt välkomna. Han uttryckte sin glädje över att så många hade hittat ut till Spåröhuvud och tog upp frågan om framtida möten och arbetsgruppens ekonomi.


1. Genom omröstning beslöt vi att ha kvar vår årliga träff:

sista lördagen i augusti vid Kaffekvarnen i Stenhammar utanför Lidköping.

2. Arbetsgruppens ekonomi diskuterades och Pieter berättade att det var ett underskott på 158 kr. Största utgifterna är knutna till vår hemsida. Det handlar om kostnader för hyra av webbhotell, uppdateringskostnader för FTP-program, virusskydd och brandvägg, allt som behövs för att en hemsida fungerar utan intrång av obehöriga eller av datorvirus.
Arbetsgruppen har en gång för alla beslutat att ingen av oss tar betalt för utfört arbete, men att omkostnader betalas med insamlade medel. Självklart tar vi (Pieter och Bibbi) inte betalt för arbetet vi lägger ner på hemsidan, utan det är kostnaderna för hyra av webbhotell, mm. som skall ersättas ur gemensamma intäkter. Vid varje möte som arbetsgruppen har, redovisar Pieter allt om ekonomin. Alla närvarande får med sig en kopia hem. Insamlade medel är det enda som arbetsgruppen har för att täcka kostnaderna för hemsidan, lokalhyra, mm. Pengarna räknas av någon (ej Pieter och Bibbi) och överlämnas till Pieter. Allt sker alltså öppet och under kontroll. Det rykte som en person sprider, att Pieter och Lisbeth får betalt för "bläck och sånt", som det uttrycktes, tar vi med lugn och ro. Den som är någorlunda datorkunnig, vet att det inte används något bläck vid framställning och uppdatering av en hemsida.
Hyra av Olssons webbhotell är 1400:- per 2 år och då ingår även kontinuerlig uppdatering av en gästbok. Vi valde Olssons webbhotell, som är något dyrare än t.ex. Surftown, men man slipper pop-upreklam. Ett FTP (=file transport program) är nödvändigt för att överföra filer till internet.

3. Vårt hyreskontrakt hos Olssons webbhotell löper ut i april 2007 och måste antingen förnyas för en ny 2-årsperiod eller avslutas. Arbetsgruppen har diskuterat problemet med minskande intäkter och att vi kanske inte kan ha kvar Wedebrands hemsida. Eftersom även bidragen i form av berättelser och bilder hade minskat såg Pieter och Bibbi ingen annan utväg än att lägga ner hemsidan. För att ändå kunna rädda alla tidigare uppdateringar, berättelser och bilder, beslöt vi (P & B) att starta en egen hemsida, där Wedebrands hemsida skulle ingå som en del av alla våra anor. Genom vår privata bredbandsanslutning via kabel hos Fastbit har vi fått möjlighet att starta en hemsida hos webbhotellet Surftown. Visserligen tillåts popup-reklam, men om Wedebrands hemsida måste avslutas april 2007, är detta enda alternativet. Vår privata hemsida är  www.vandenberg.se. Sedan är det är bara att "klicka" på "Wedebrand", så kommer Wedebrands hemsida fram. Nackdelen är kanske att en oinvigd "Wedebrandare" har lite svårare att hitta oss, men det går ändå via sökmotorer, så vi tror inte att det vållar problem.

4. En spontan insamling gav hela 1480 kronor!

Efter informationen om ekonomin, gjordes en insamling. Förutom att Wedebrandare är musikaliska och trädgårdsintresserade kan vi lägga till etiketten "generösa". Ett hjärtligt TACK till alla givare!

5. Tommy Jonsson berättade att Johannes Wedebrand, son till trädgårdsmästare Anders Wedebrand från Stola, var den första av 4 generationer Wedebrand som bodde på Spåröhuvud. Johannes och hans fru Maja Andersdotter Sundvall flyttade ca 1823 från Beatelund, Traneberg, med 4 barn och på Spåröhuvud fick de ytterligare 4 barn. Sonen Claes övertog torpet efter sin far 1855. Claes gifte sig med Maria "Maja" Olofsdotter, "Röde Olofs" Olofssons Gunnmans dotter och de fick 9 barn, Kristina, Anders Gustav, Karl Gustav, Johan Alfred, Wilhelm, Elfrida, Viktor och tvillingarna Ada och Karl-Oskar. Claes bodde på Spåröhuvud till sin död 1906. År 1895 övertog Viktor torpet och med hustru Emma Mathilda Andersdotter fick han 9 barn, Alfrida, Oskar, Björn, Karl, Erik Einar, Märta, Berit, samt en dödfödd flicka. Efter hustruns död, gifte Viktor om sig med Ada Sjöberg och de fick dottern Margareta. Den sist fast boende på torpet var Viktors son Erik.
När Viktor bodde på Spåröhuvud fanns det, omkring 1930, en häst, tre kor, ett ungdjur, två svin och ett 20-tal höns. (enligt uppgifter ur "Gods och Gårdar").

Efter ytterligare några timmars samvaro och eftermiddagsfika var det dags att stänga stugan och avsluta en mycket trevlig dag på Spåröhuvud.

Resume:

Tre förslag har diskuterats:
A. Eirik Alms förslag att starta en förening där medlemsavgifterna skulle täcka utgifterna för hemsidan och hyra av Kaffekvarnen, mm.
B. Frivilliga gåvor genom insamlingar vid våra träffar, lotterier och enskilda bidrag.
C. Avsluta hyreskontraktet och nedläggning av Wedebrands hemsida.

På Spåröhuvud framförde några släktingarna att de önskade ha kvar Wedebrands egen hemsida. Vi (P & B) var beredda på att avsluta abonnemanget när tiden går ut 1:a april 2007. Vi har helt enkelt inte ekonomi för det. Om släkten däremot önskar att hemsidan ska fortbestå i nuvarande skick, är vi (P & B) villiga att fortsätta vårt arbete under nästa 2-årsperiod, förutsatt att hemsidan kan betalas. Det betyder att ytterligare minst 1000 kr måste samlas in före årets slut.
Lars-Åke Paulsson och Eirik Alm är villiga att åtaga sig uppgiften att försöka samla in det resterande beloppet.

För att lämna ett bidrag till Wedebrands hemsida, kontakta: Lars-Åke Paulsson eller Eirik Alm

Många bilder togs, såväl inne i stugan som utanför. De flesta som vi tog, visar vi i  "fotogallerian".

Det vore roligt att få fler bilder från en härlig dag tillsammans. Skicka dem per e-mail tillPieter och Bibbi, (eller brev), då visar vi dem i nästkommande uppdatringar.

I nästa uppdatering kommer även ett reportage från tjejmilen, skriven av Lars-Åke Paulsson.

Vi önskar alla Wedebrandare en skön höst.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Varje Wedebrandsättling är välkommen att skriva om sig och sin familj på denna hemsida.
Vi har, sedan hemsidans start, uppmanat till detta. Några svar har vi fått, men vi tar gärna emot fler.Skriv något enkelt om dig själv, inget är för litet och ingen människa är obetydlig. Vi är alla pusselbitar i ett stort pussel, i det här fallet Wedebrands pussel. Snälla rara släktingar, var med om att lägga detta!

Vi vill återigen påminna om att vem som helst i släkten är välkommen i arbetsgruppen. Våra möten annonseras på hemsidan.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

I nästa uppdatering fortsätter vi med stamtavlan för Claes Wederbrand Spjut, soldat, fiskare och tegelmästare på Stola

brevlåda posta  
Information om släkten kan Du få av Lars-Åke Paulsson, Tommy Jonssoneller Pieter van den Berg

Du kan också beställa en antavla till självkostnadspris.

 
 
Ättlingar eller ingifta/sambor är välkomna att skriva i  gästboken  
 Ska vi fortsätta med en egen hemsida? Skicka då ditt bidrag till Lars-Åke eller Eirik!

 
 

Tillbaka till startsidan.    Till  arkivet, till  fotogallerian  eller till gästboken  

Länk till släktingars hemsidor.    


Copyright Pieter van den Berg ©