bok

Informationssida

Uppdatering 21/12-2006.

OBS! Extra uppdatering OBS!

Den 21 november-06 hade vi ett "arbetsmöte" som Lars-Åke kallade till. Vi talade mest om hur vi skulle nå dem som inte har dator samt hemsidans framtid. Någon diskussion ang förening förekom inte. Den 27 november fick vi ett mail från L-Å med en uppmaning om att bilda en släktförening. Detta mail var ett grupputskick till alla släktingar. Vi övriga i arbetsgruppen hade inte blivit informerade av honom. Vi hade redan tidigare frågat släktingar hur de ställde sig till att bilda en förening. Då framkom att många (inte några) ställde sig negativa till detta och vi insåg att vi inte skulle gå vidare. Det kunde få som resultat att släkten skulle splittras, inte enas.
L-Å har, precis som vi andra, varit med om detta resonemang. Därför var vi minst sagt förvånade över att han nu agerade helt ensam, mot vår vilja och utan vår vetskap.

Detta uttryckte vi (B & P) i vårt mail till släktingarna i grupputskick. L-Å:s uppgifter ang priser på hemsidan måste ha skrämt slag på många. Uppgifterna var felaktiga (se nedan).

Vid grillfesten i augusti 2005 upplyste vi om att hyreskontraktet för hemsidan skulle gå ut den 1 april 2007 och att medel saknades för att förnya kontraktet. Vi erbjöd samtidigt att ta över Wedebrands hemsida på vår egen. Detta skulle medföra 0:- i hemsideskostnader för Wedebrandssläktens del. Vid varje träff har vi påpekat detta.

På Spårön i augusti bad vi L-Å och Eirik att ansvara för att få in medel. Med hänsyn till 3 mån. uppsägningstid, satte vi 20 dec som sista dag. Nu, i december var det alltså dags.

Den 13 dec skickade Pieter följande mail till L-Å: "Hej Lars-Åke!
Eftersom jag redan idag vill påbörja uppdatering av hemsidan, vill jag få information om du och Eirik har fått in de 2800 som erfordras för nästa 2-års hyreskontrakt. Du kan komplettera det den 20/12, men jag måste veta hur jag skall skriva i informationen. Uppdateringen tar tid och därför behöver jag förhandsinformation. M.v.h. Pieter"
Svaret kom omgående:

"SLÄCK NER HEMSIDAN!"

Följande dag sade vi upp hyreskontraktet och skickade samtliga i arbetsgruppen en kopia för kännedom. Svaret från L-Å:

"Helt korrekt.
Nu lägger vi det gamla bakom oss och går vidare."

I tisdags (19/12) gick Bibbi till ABF och samtalade med L-Å. Tidigt på morgonen den 20/12 uppdaterade vi Wedebrands hemsida med bl.a. information om hemsidans framtid. Senare samma dag upptäckte vi att Lars-Åke redan kvällen innan skickat oss en del av den korrespondens han haft de senaste veckorna med ett antal Wedebrandssläktingar angående hemsida och förening. På så sätt fck vi ta del av olika tankar och uttalanden från våra släktingar.

Ur korrespondensen saxar vi några kommentarer:

1. "Om jag har förstått saken rätt så kan vi genom att besöka Pieter & Lisbeths hemsida ta del av information om släkten Wedebrand och det är ju bra"

2. "Att mixa en hemsida är definitivt inte bra"

3. "domänen i sig ska inte kosta mer än ca 60:- per år och webbhotellsplatsen behöver inte heller vara så dyr. Vet du hur mycket utrymme hemsidan kräver för närvarande? Funderar nämligen på om det kan finnas plats för den i det konto jag själv redan hyr på webbhotell"

4. "Hej. Det blev en hel del info från olika håll nu. Det verkar som du trampat på en öm tå, eller hur? Personligen tycker jag det vore bra med en "egen sida". Jag besöker ju inte den nuvarande allt för ofta men jag kommer nog aldrig att gå in på deras "

5. "Jag vill inte att hemsidan läggs ned. Kan du ge mig ett PG-nr så jag kan lämna ett bidrag?"

6. "Varför är hemsidan så dyr? Hos vem har vi hemsidan? Vi blir på neutral mark och alla får plats. Kul om släkten verkligen börjar svänga lite."

7. "Jag pratade med x, hon kunde mycket väl hjälpa till en del med en sida och skulle kontrollera vad det kostar att ha den mm. Hon skulle sen prata med sin son om att eventuellt göra en lite snofsigare hemsida..."

Det räcker med dessa exempel. (Med avsikt lämnar vi inte ut några namn.)

Några svar till ovanstående:

Svar på 3 och 6: De felaktiga uppgifter ang. kostnader för hemsidan, som Lars-Åke gått ut med, vill vi än en gång dementera. Det verkar som om vår förra information inte gått fram. Här följer fakta från Pieter och Bibbi direkt: Hyra för webbhotellet, lokalhyra för Kaffekvarnen + omkostnader för att skydda hemsidan blir tillsammmans ca 2800:- för 2 år.
Vid starten av hemsidan beslöt en enhällig arbetsgrupp (på den tiden ca 10 pers.) att välja Ohlssons webbhotell till en kostnad av 700:-/år. Hyreskontraktet löper per 2 år. Till detta finns alltid omkostnader runt en hemsida, t.ex. FTP-program, skydd mot intrång, mm.

OBS! Vid varje arbetsmöte har varje deltagare fått en kopia över senaste transaktioner, där Pieter noggrant redogjort för varje utgift. Insamlade medel (t.ex.på Spårön) har alltid räknats av några andra i arbetsgruppen än av oss båda och summan har verifierats.

Svar på 4: Vi förundrar oss över varför man vill starta en förening i syfte att bevara hemsidan, när man "inte allt för ofta" går in och läser den.

Svar på 5: Vi har forskat i släkten, gjort hemsidan och dessutom varit med om att genom lotterier, tipspromenader och annat försökt att samla in pengar till alla utgifter.
Nu tyckte vi det var dags att någon annan kunde samla in pengar och därför skulle Lars-Åke och Eirik åta sig detta.

Svar på 3 och 7: Detta löser frågan om hemsidan. Det är helt klart att en 26-åring ser med andra ögon på en hemsida än vad en 70-åring gör och det är positivt att en ny generation tar över. Det kommer säkert att bli en ny hemsida med nya friska idéer.
Positivt är också att vi nu kan frigöra tid för släktforskning igen.

Pieter och Bibbi tackar för den tid vi fått vara språkrör för släkten Wedebrand genom hemsidan och önskar de nya all lycka till.
Den som vill läsa om släkten Wedebrand på vår egen hemsida är välkommen. Allt som vi tidigare publicerat ang. släkten Wedebrand finns kvar på  www.vandenberg.se. och i fortsättningen informerar vi där om nya rön i vår släktforskning.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Vid ett extra möte den 21/12-2006 med följande släktingar: Tommy Jonsson, Iva Lindström, Rolf Wedebrand, samt Bibbi och Pieter van den Berg har vi beslutat att vi, efter de två utlovade festerna, gökottan och grillfesten 2007, återgår till enbart släktforskning.

OBS! Utöver insamlingen på Spåröhuvud och en donation ā 100 enskilt i november, har inga pengar kommit in.
Efter avbetalda skulder återstår 854:- som kommer att användas till hyra av kaffekvarnen (300:-), utskick av information per brev, grillkol mm. samt till priser för tipspromenad vid Kaffekvarnen.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Påminnelse: De beslut som fattades av arbetsgruppen den 21/11 står fast:

Nästa år är det därför gökotta på Lindholmen, Kristi himmelsfärdsdag 17/5 kl 10.00, egen kaffekorg.

Sista lördagen i augusti grillfest på Kaffekvarnen i Stenhammar, Lidköping, lördag 25/8 kl 14.00 egen kaffekorg, grillkorv, mm.

Arbetsgruppen ordnar med grill.

Arbetsgruppen planerar, att vid detta tillfälle framföra "Ett husförhör på Spåröhuvud 1876".

Alla är hjärtligt välkomna!

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤


I nästa uppdatering får ni läsa om "Livet på Spårön som det var 1904". Originalet, skrivet av Johan Wedebrand, är nu översatt till "spôrödialekt" av Rolf Wedebrand och Tommy Jonsson.

Vi visar fler inskickade bilder från vår träff på Spårön, i  "fotogallerian".


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Vi önskar alla "Wedebrandare" en God Jul och ett Gott Nytt År!¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

I nästa uppdatering berättar vi om Anders yngsta barn, Stina Cajsa Wedebrand.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

brevlåda posta  
Information om släkten kan Du få av Tommy Jonsson eller Pieter van den Berg

Ättlingar eller ingifta/sambor är välkomna att skriva i  gästboken  
 

 
 

   Till  arkivet, till  fotogallerian  eller till gästboken  

Länk till släktingars hemsidor.    


Copyright Pieter van den Berg ©