Våra trojanska anor via Olof Skötkonung och Oden!På sidan: Våra skandinaviska förfäder.  var Oden en av våra äldsta anfäder.
Han föddes år 215 i Asagård som låg vid mynningen till floden Don.
Tor Heyerdal har besökt platsen och kunnat fastställa att där funnits en boplats. Oden var gift med Frigga och även med Skade.

   
                                      Oden och Frigg

Nu kan vi fortsätta med hans förfäder:

Odens farfarsfar var Finn av Asgård, född år 130 i Asagård och Finns far var
Flocwald of Asgård Trojans och kung i Troja. Han föddes ca år 100 och dog år 179
i Asagård.

Från Flocwald har vi sedan hittat 52 tidigare generationer av kungar i Troja ända
till omkring 1400 f.Kr. Denne anfader till oss som föddes omkring 1400 f.Kr. var
kung Erichthonius av Troja. Hans far var Dardanus av Arcadien, kung av Dardanien,
född ca 1425 f.Kr. och död i Ramese, Goshen, Egypten.

Får man tro vad den grekiska mytologin hävdar var Dardanus son till guden Zeus
eller enligt romersk mytologi,20 Jupiter .
På internet finns följande i Wikipedia: "Dardanus var en kung och stamfader i
grekisk mytologi. Han var son till guden Zeus och Elektra, en av plejaderna.
Han var make till först Chryse, Pallas dotter, och därefter Batea, kung Teukers
dotter. Som stamfar till trojanerna var han också - enligt den senare romerska
sagodiktningen - genom Aeneas romarnas stamfar.
Som hans födelseort uppges i olika källor Samothrake, Arkadien, Kreta och Italien.
Från Arkadien och Samothrake sägs Dardanos ha utvandrat till Frygien, där han enligt
myten gifte sig med Batea och grundade han staden Dardanos, på berget Ida.
Folket dardaner och landet Dardanien har namn efter Dardanos. Med Batea hade han
sonen Erichthonios, fader till Tros som grundade Troja.

Romerska författare försökte koppla samman dardanerna vid Dardanellerna med den
på romersk tid framstående stammen dardani på Balkan. Dionysius av Halikarnassus
skriver att Dardanus och hans bror Jason kom från Arkadien. När den stora floden
kom skildes bröderna åt. I Aeneiden hävdar Vergilius i stället att han kom från
vad vi idag kallar Italien."

   
                                      Zeus/Jupiter

Enligt vår forskning via bl.a. Ancestry har vi kommit fram till följande:
Dardanus av Arcadien var gift med Batea av Teucri och de fick sonen Erichthonius
av Arcadien som blev kung av Troja. Dardanius far var Zerah Ibn Judea, född ca
1450 f.Kr och hans mor var Electra av Atlantiden av Judea.
Farfar till Dardanus var sannolikt Judah av Israel och hans farmor Tamar av Israel.
Farfarsfar till Dardanus tror vi var Jacob av Israel och farfarsmor Leah av Israel.
De senaste anorna är vi inte helt säkra på, men vi är övertygade att Zeus inte
var far till Dardanus
.

Oden och Karl den Store var släkt med varandra genom Priamus av Sicambria född
ca 400 f.Kr. och hans hustru Hecuba. Oden genom Priamus och Hecubas dotter Sybill
Sif Prophetress av Sicambri och Karl den Store genom deras son Helenus I av Sicambri.

Om vi räknar våra anor via Oden, så blir det 122 generationer från Dardanus till våra barnbarn.

För att se våra trojanska anor via Karl den Store
gå till: Trojanska anor via Karl den Store

För att få veta mera om våra irländska anor genom Malcolm MacAlpin,
gå till: irlandska anor.


Tillbaka till Startsidan av vår hemsida.