Våra trojanska anor via Karl den Store ner till ca 1450 f.Kr.


På sidan: Våra trojanska förfäder via Olof Skötkonung  leddes vi via Oden till Asagård som låg vid mynningen till floden Don. Genom Odens förfäder kom vi sedan vidare till förfäder som var kungar i Troja.

Genom Karl den Stores anor hamnar vi också i Troje, eftersom hans tyska förfäder, som var kungar i det gamla Tyskland, som kallades Sicambria, ursprungligen kom från Troja.

   

                                           Karl den Store


Under 34 generationer före Karl den Store var hans förfäder kungar över Frankerna och ännu tidigare hette området där de bodde Sicambria. Sista kungen av Sicambria var Karl den Stores anfader Antharius av Sicambria, född år 77 f.Kr. i Sicambria, West-Europa.

I 14 generationer var de kungar av Sicambria och den äldste var Antenor I av Troja och Sicambria. Antenor följde med sin far Marcomirus, kung av Troja och av Commeria till Sicambria.
Marcomirus, född 455 f.Kr, drog med sina Cimmerier från Svarta Havet till Väst-Friesland, Gelre och Holland. Han gick över floden Rhen och erövrade norra delen av Galliën, som han överlämnade till sonen Antenor I av Sicambria. Marcomirus var son till Kung Antenor av Troja "Cimmerian", kung över Scytiska Cimmeriërs vid Svarta Havet.

Från Marcimirus har vi hittat 33 generationer av kungar i Troja ända till omkring 1400 f.Kr. Denne anfader till oss var kung Erichthonius av Troje.
Hans far var Dardanus av Arcadien, kung av Dardanien. född ca 1425 f.Kr. och död Ramese, Goshen, Egypten.

Om vi räknar våra anor via Karl den Store får vi 124 generationer från Dardanus till våra barnbarn.


Oden och Karl den Store var släkt med varandra genom Priamus av Sicambria född ca 400 f.Kr. och hans hustru Hecuba. Oden genom Priamus och Hecubas dotter Sybill Sif Prophetress av Sicambri och Karl den Store genom deras son Helenus I av Sicambri.


För att se våra trojanska anor via Olof Skötkonung och Oden gå till: Trojanska anor via OdenFör att få veta mera om våra irländska anor genom Malcolm MacAlpin. Gå till: irlandska anor.


Tillbaka till Startsidan av vår hemsida.

Till våra anor i Pergamon.