Våra trojanska anor via Karl den Store ner till ca 1450 f.Kr.


På sidan: Våra trojanska förfäder via Olof Skötkonung
leddes vi via Oden till Asagård som låg vid mynningen till floden Don.
Genom Odens förfäder kom vi sedan vidare till förfäder som var kungar i Troja.

Genom Karl den Stores anor hamnar vi också i Troje, eftersom hans tyska förfäder,
som var kungar i det gamla Tyskland, som kallades Sicambria, ursprungligen kom
från Troja.

   
                                           Karl den Store

Under 34 generationer före Karl den Store var hans förfäder kungar över Frankerna
och ännu tidigare hette området där de bodde Sicambria. Sista kungen av Sicambria
var Karl den Stores anfader Antharius av Sicambria, född år 77 f.Kr. i Sicambria.

I 14 generationer var de kungar av Sicambria och den äldste var Antenor I av Troja
och Sicambria. Antenor följde med sin far Marcomirus, kung av Troja och av Commeria
till Sicambria. Marcomirus, född 455 f.Kr, drog med sina Cimmerier från Svarta
Havet till Väst-Friesland, Gelre och Holland. Han gick över floden Rhen och erövrade
norra delen av Galliën, som han överlämnade till sonen Antenor I av Sicambria.
Marcomirus var son till Kung Antenor av Troja "Cimmerian", kung över Scytiska
Cimmeriërs vid Svarta Havet.

Från Marcimirus har vi hittat 33 generationer av kungar i Troja ända till omkring
1400 f.Kr. Denne anfader till oss var kung Erichthonius av Troje.
Hans far var Dardanus av Arcadien, kung av Dardanien. född ca 1425 f.Kr. och död
Ramese, Goshen, Egypten.

Om vi räknar våra anor via Karl den Store får vi 124 generationer från Dardanus
till våra barnbarn.

Oden och Karl den Store var släkt med varandra genom Priamus av Sicambria född
ca 400 f.Kr. och hans hustru Hecuba. Oden genom Priamus och Hecubas dotter Sybill
Sif Prophetress av Sicambri och Karl den Store genom deras son Helenus I av Sicambri.

För att se våra trojanska anor via Olof Skötkonung och Oden,
gå till: Trojanska anor via Oden
För att få veta mera om våra irländska anor genom Malcolm MacAlpin. Gå till:
våra irländska anor.Tillbaka till Startsidan av vår hemsida.

Till våra anor i Pergamon.