bok

Informatie over de familie van den Berg.

Mijn naam is Pieter van den Berg, geboren 1936 in Wormerveer. Mijn ouders waren Egbert van den Berg en Fokje Dalstra, beiden afkomstig uit Friesland.
Zij trouwden 1931-02-11 te Wormerveer, waar mijn zuster Nel en ik zijn geboren. Voor informatie over mijn moeder , ga naar  de familie Dalstra. Tijdens de oorlog verhuisden we 1942 naar de Prinsengracht 737 in Amsterdam en 1947 kwamen we in Amstelveen, Jan Huddestraat 22, te wonen.
We, dat waren mijn vader Egbert van den Berg, moeder Fokje van den Berg - Dalstra, mijn oudere zuster Nel en ik.
Ik speelde o.a. voetbal als lid van de N.F.C. en vanaf 1954 tot 1958 deed ik aan waterpolo en wedstrijdzwemmen bij de AZ & PC De Futen in Amstelveen. Met plezier denk ik terug aan mijn tijd bij De Futen, vooral de zaterdagen, toen we naar Amsterdam fietsten om in het Heiligenwegbad te trainen.

Zwemwedstrijd 1957 bij de Bosbaan (2km schoolslag)

Op de terugweg stopten we altijd voor een patatje en een praatje bij de patatkraam op de Amsterdamscheweg.
Na de M.U.L.O in Aalsmeer ging ik op de H.T.S.-Dongenstraat in A'dam. Omdat wij (waarschijnlijk?) een speciale ondeugende klas waren, moest de hele klas het eerste jaar overdoen! Op de H.T.S. kreeg ik vele vrienden, vooral één, met wie ik nog steeds goed contact heb. Helaas heb ik geen contact kunnen houden met andere vrienden van "De Futen" en ook niet van mijn tijd op de H.T.S.

Tijdens mijn praktijkjaar (1956-1957) bij de SKF in Gothenburg, Göteborg zoals men hier in Zweden zegt, ontmoette ik mijn toekomstige vrouw Lisbeth (of Bibbi zoals zij meestal genoemd wordt). Na mijn eindexamen in 1958, werkte ik een paar maanden bij Philips in Drachten en 2 december 1958 begon mijn militaire dienst bij de TD. Dankzij het zwemmen had ik een goede conditie, die wel te pas kwam in de dienst. Ik zwaaide af 2 september 1960, nam s'avond de trein en was de volgende dag in Zweden.

Ondertussen waren wij 1959 getrouwd en in augustus 1960 werd ons eerste kind, Angelica geboren. 1962 kregen we onze tweede dochter, Yvonne en 1968 onze zoon Tommy. Onze familieband is sterk en onze kinderen gingen altijd graag met ons mee op vakantie. Vele jaren hadden we een kleine hardtopboot, maar 1977 kochten wij een familieboot waar wij velen jaren fantastische vakanties op hebben doorgebracht.

Pieter met zijn beide "sluishelpers" aan wal na 5 weken op zee.

   

Onze drie kinderen zijn nu getrouwd en hebben zelf kinderen. De oudste, Angelica, is adjunct in zweeds en engels, Yvonne is psychologe en Tommy ir-werktuigbouw. Angelica is getrouwd met Roland Palmstedt en zij hebben drie kinderen, Emmeli, Rebecca en Adam. Yvonne was getrouwd met Iraj Abedini en zij hebben 2 kinderen, Christoffer en Kimberly. Tommy is getrouwd met Jessica Holgersson en zij hebben ook 3 kinderen, William, Alexander en Isabelle. Tommy heeft, na enige jaren in de industrie gewerkt te hebben, o.a. als ingenieur bij Volvo-Floby, nu een internetbedrijf Game Maniacs hier in Zweden. Een foto van ons gezin omstreeks 1980:

Eerst werkte ik bij L.M.V. in Lidköping en 1967 werd ik leraar in technische vakken. Om bevoegd leraar te worden begon ik 1971 te studeren aan Chalmers Technische Hogeschool in Göteborg en 1975 werd ik ir-werktuigbouwkunde en direct na mijn examen onderdirecteur aan het gymnasium. Daarna 10 jaar directeur voor de school van volwassenen in Lidköping en vanaf 1985 tot 1993 lector in mechanisch technologie en productie bij zowel het gymnasium als aan de T.H. in Skövde. Helaas moest ik vanwege mijn slechte gehoor er toen mee stoppen, maar stilzitten was er niet bij. Mijn vrouw en ik reizen veel en onze gemeenschappelijke hobby, genealogie, geeft ons veel plezier. Wij bezoeken de plaatsen waar onze voorouders gewoond hebben en vaak ook krijgen wij ter plaatse nieuwe vrienden.

Het vervolg van ons leven in Zweden vertellen we over  ons leven als gepensioeneerden.


Mijn vader was in Terwispel geboren en daarom begonnen wij eerst te zoeken bij het Friese Archief in Leeuwarden en kwamen zo langzamerhand in het Archief in Assen terecht. Door intensief speuren en met hulp van de zaalbeheerder in Assen, zijn wij via Wannerperveen in Meppel terecht gekomen, waar wij uiteindelijk een Hendrick Pieters vonden, die aldaar turfschipper was en vermoedelijk op de Zomerdijk te Hesselingen aan de rand van Meppel woonde. Zijn handtekening staat op het besluit dd 1623 van het Schippersgilde in Meppel. Hij moet omstreeks 1600 geboren zijn en zijn vader Pieter van den Berg waarschijnlijk omstreeks 1570. Voor verder onderzoek naar mijn voorouders via Pieter van de Berg, zullen wij ter zijner tijd het archief in Zwolle bezoeken.

In januari (2007) kregen wij plotseling een mail van een Nederlandse dame die ook genealogie als hobby heeft en op zoek was naar gegevens over de vader van Gesijna Leenders, die 1708 trouwde met mijn voorvader Egbert Hendriks van den Berg. Zij bleek niet alleen gegevens te hebben over Gesijna's ouders, maar ook over Gesijna's grootvader en daarna vele generaties tot jaar 425! Met behulp van de de speurders van de Church of J.C. Latter-days Saints zijn wij daarna via onze Scandinavise voorouders tot jaar 80 gekomen.

Na alles in ons genealogieprogramma verwerkt te hebben, zijn wij nu bezig dit over te brengen naar onze homepage.


U kunt ons bericht doen via e-mail.


Voor de geintresseerde, ga naar  Kwartierstaat van mijn vader Egbert van den Berg.

Terug naar de hoofpagina van de familie van den Berg. brevlåda posta  


 
 
   
Copyright Pieter van den Berg ©