Anders Wedebrand


Född: 1748-02-02 i Wedhem/Wedemö, Vinnerstad. Döptes 2/2 1748 i Wedhem.
Vittnen: Nils Larsson i Uttersby, Nils Zachariasson på Wedhems ägor,
             dräng Johan Johansson i Dufverndal, Lisken Johansdotter i Dufverndal,
             Hustru pigan Margareta Johansdotter i Uttersby, pigan Cristin Larsdotter
             Hustru på Wedhem. (Vinnerstad är nuvarande Motala församling.)
Anders föräldrar var ryttaren Sven Larsson Wedebrand, född ca 1712 i Wedemö och
hans hustru Kirstin Larsdotter, född 1713 i Vedhem.


JOHAN WEDEBRAND har forskat en del ang. sina förfäder.
Vi återger här det han skrev om Anders Wedebrand:

"Funderingar och fakta kring släktnamnet Wedebrand den 4 April 1960 Djurgården"

"Under senare delen av 1600-talet bodde i Vinnerstads socken i Östergötland under
hemmanet Vedhems ägor å ett soldattorp ryttaren SVEN (JÖNSSON) WEDEBRAND.
Några närmare upplysningar om uppkomsten av namnet har ej kunnat erhållas då förut
befintliga kyrkoböcker enligt utsago genom eldsvåda blivit förstörda varför någon utsikt
att tränga vidare längre tillbaka är omöjligt.
Enligt riksarkivet i Vadstena förmodan, skall Sven (Jönsson) Wedebrand vara fader till
Sven (Larsson) Wedebrand, som efter sin fader övertar rusthållet Nr: 103 i Vedhem.

Den sistnämnde var född 1712 och vigdes i Vinnerstads församling den 11 November 1741
med pigan (ogift allmogekvinna) Kerstin Larsdotter, Vedhem. Sven Wedebrand avled som
änkeman den 20 Maj 1790, dödsorsaken vattusot, men hans hustrus dödsår har ej kunnat
fastställas då anteckning därom ej påträffats i dödboken 1748-1790.
Ryttaren Sven Wedebrand och hans hustru begåvades emellertid den 2 februari 1748 med
en son som i dopet erhöll Anders. Denne inflyttade till Stohla egendom i Strö socken vilken
då ägdes av Riksrådet Claes Julius Ekeblad i senare hälften av 1700-talet.
Å Stohla fick Anders Wedebrand anställning såsom trädgårdsmästare. Han ingick äktenskap
med Britta Andersdotter, född 20 oktober 1758 i Strö. (Vigselåret ej bekant.)
Barn saknades ej i äktenskapet då 6 pojkar och en flicka däri föddes. Då flickan döptes till
Maria Christina ställde följande faddrar upp: Riksrådet m.m. Greve Clas Julius Ekeblad,
generalinnan Britta Margareta Horn och kammartjänare Salander.
Sönerna erhöll i dopet följande namn: Clas, Gustaf, Julius, Per, Andreas och Johannes.

Från Stohla utplacerades dessa pojkar till det närbelägna Greve Pipers ägda Lindholmen
och Stohla som drängar, för att så småningom vid sina giftermål placeras såsom torpare å
förut nämnda gods. Torpställenas namn anges vara följande: Torsund, Sporrehuvud,
Tegeltorpet, Tittåsen och Lustigkulla.
Anders Wedebrand avled den 2 maj 1809 i stenpassion (prostata).

Denna lilla redogörelse över svunna släktled på våra fäders sida gör ej anspråk på
någon fulländning över släkten Wedebrand och dess ursprungliga härkomst, vare sig
det härstammar från Belgien eller Frankrike eller blott är ett soldatnamn från svunnen
tid under indelningsverkets dagar. Hur som helst så har släkten Wedebrand så långt
den har kunnat följas i kyrkböcker och arkiv, varit storvuxna, redbara och ärliga svenska
medborgare som väl fyllt de plikter dem ålagts. Det ger för en nutidens ättling av släkten
en känsla av vemod men också stolthet att från en kyrkogård blicka ut över den plats där
våra anfäder vilar sin sista sömn under den vigda torvan. Deras kamp för sitt livsuppehälle
har nog mången gång varit vidrigare och mera svårt än våra dagars ättlingar av släkten
WEDEBRAND."

"Djurgården 4 April 1960
Johan Wedebrand."

Vi är mycket tacksamma över att Johan Wedebrand så noggrannt har antecknat så mycket om
släkten och att han, förutom berättelserna om sin farfar Claes Wedebrand, även har forskat
i härkomsten av vår släkt. Till våren skall vi ännu en gång få förmånen att återkomma till Johan.

Johans fängslande berättelse har vi följt upp med senare forskning.
Av den framgår att Anders var gift 2 gånger. I första äktenskapet med Brita Andersdotter föddes
inte mindre än 10 barn, 7 pojkar och 3 flickor. Efter Britas död 1806 gifte Anders sig med
Cajsa Olofsdotter, född 1774, och fick en dotter med henne.
Av barnen i första giftet uppnådde 2 flickor och 2 pojkar aldrig vuxen ålder, men de övriga
samt dottern i andra giftet har alla fått många ättlingar, varav de flesta återfinns i Västra Götaland.
Många har vi i vårt register, men långt i från alla. Vårt arbete med att försöka registrera samtliga
kommer därför oförtrutet att fortsätta, samtidigt som vi försöker hitta äldre generationer.
Fr.o.m. den 10 november är vår lilla forskargrupp fullt sysselsatt igen vid arkivet i Skara med
undersökningar till gagn för släkten.

PS. Lisbeth har nyligen haft ett samtal med Barbro Westrin, som själv bott på Stola herrgård
i många år och forskat i gårdens historia och om livet där.
Om detta har hon skrivit en bok som är under tryckning. Denna bok kommer givetvis att
vara mycket intressant för vår släkt. Vår trädgårdsmästare Anders är nämnd.
Boken kommer ut 2004. Vi skriver mer om den senare. DS


 
 

Information om släkten kan Du få av Lars-Åke Paulsson, Tommy Jonsson eller Pieter van den Berg.
 
 
Ättlingar eller ingifta/sambor är välkomna att skriva i  gästboken  
 

brevlåda posta  
 
 
 
 


I nästa uppdatering berättar vi om Clara och Oscar Törner!

 
 

Tillbaka till arkivet eller informationssidan    Till   fotogallerian  eller gästboken  


Copyright Pieter van den Berg ©