Ena resa rån`t Spôröna, samma som di gjorde för håndra år sen


Vi börjar våra resa rån`t Spôröna en soli majmôra samma som di gjorde för håndra år sčn. Men vi gör inte som Johan i Djuregår´n gjorde utan vi startar ve Fäbrona. Vecka ä vi, i en båt setter Tommy, Fredrick, Christoffer, Lilly och Ulrika i den andre så setter Rolf, Niklas, Kajsa, Albin, Tore, och Vivan. Vi vänner för´n mot väster å sätter kurs mot Järna eller Donslund som det heter. På Styrbord sida har vi Hästhagen, Kongarsäng mä Spôerns má å Ejen- domen, å på Babord har vi Lella å Stora Söberget å Varvsôdden. Nu ä vi ute i Skarefjorn å där kan vi titta ôt höger,där har vi Klasehôlme, Dunebôtten, Ekebacken, Karin, Mjölkebacken å Larsalann. Styrbord snett fram-ôt legger Linnönehalsen å Linnöna. Nu far vi ena lita stånn, så kommer vi te Stora å Lella Kohall på Babord sida där hade Axel Jonsson si skuta förtöjd på 40-talet, Thor hette ho, å skeppare vá Erik i Bäcken, om en tittar noga så ser en att förtöjningsringa ä kvar än i dá. Vi åker vidare mellan Lelle & Store Eken, å Drôttningeskär, så passerar vi Ekedalen å kommer in i Ekedalesån`t, en del kallar`t för Linnöneån`t. Vi passerar Stallstôva å Kråkeskär på babord å sen Véhôlmen på samma sida, så kommer vi ut i Véhôlmsfjorn. Nu va dä dags för dä fôrsta stôppet vi kör in i vassen ve včhôlmen å tar fram kaffet .

Dä ä gôtt å setta i lä i vassen å småprata en stund. Sen bär dä å igen. Hade det vart för, då kånne vi tátt te höger å genat mellan Aschöna (Alsöna) å Spôröna över Valnot å genom Bäcken men dä går inte nu, för dä ä fullt mä vass, så vi får fara rånt Aschöna (Alsöna) då ser vi vraket Måsen som legger presis ånner vattenyta. På Babord sida har vi Lars-Karls eller skräddartôrpet som dä heter, å Järna, men vi svänger höger igenom Hängenävesån`t. Vi struker ätter spôrönelanna å där har vi Gåsčn på Styrbord å Klasas lann, Ekhôlmā, Sumpöna, Gåbbene-hôla, Tôrkôdda, Vangväll, Stenkárt. Längre in i lann har vi saltkare-má, dä va här som spôröna dela säk när dä va högvatten. Vi far vidare förbi Rishagsvika å Nätudden på Styrbord, å Katehalla på Babord, nu ä dä dags för fika så vi svänger in te Spôrehôvve. Ättersom ingen utå di gamle lever, som bodde här så får vi gå åpp på berget precis där Rennarn renner ut, här har ett gammelt jaktslôtt (Låsthus) stått, vi tar fram fika å njuter, jag tror att dä ä nog svårt å hetta en finare fikaplats, en kan ju begripa varför dom bodde här ute.

Ätter en bra lång rast så bär dä å igen, nu sā vi igenom dä trånga stejjersånt med Otterhôlma, men först måste vi passera Gullberget, Sannhôlera, Småhôlma Brokedyn å Sannhôleudden. Nu kommer vi in i Svepefjorn där har vi Lella-Klett å Fårebogen på Babord, Svepôdden på Styrbord, vi passerar mellan Björnhôlmen å Gnisthôlmen, Strukeloeberget, nu svänger vi rånt Spôröna, far igenom Björnsån`t å förbi Björnsånshôlmen, Koben`t, Kobensskär å Björnsånshôrt så kommer vi in i Flarkesjön. Nu har vi kommet så långt så att vi har Kållandsö-lanna på Babord å på Styrbord har vi Sidvarpa, Flarken, Marberget, Snésôdden. Nu närmar vi åss Tängersånt`t, å passerar Tôsehôla mä Tôsen på Styrbord. Här har vi ett trångt pass igen Stenhôlt (stéhôrt), här va dä ena linabana en gång i tiā, som geck mellan Spôröna å Kållansö. Här har vi Tänger på Babord, längre fram ligger Tôrssånn på Babord. I slutet på sån`t har vi Låsthus´t (Beatelund) på Babord. Dä tellhörde Strö för i tiā men nu ä dä Kållansö å Otterstad. Precis i äčn på sån´t har vi Löjjehôrt, sen kommer vi ut i Kävelståcken, nu har vi Lindeberg`s å Bockarmen på Styrbord. Nu va dä dags för dä sista stöppet, kaffet va slut så vi feck setta å småprata i båtarna då berätta Rolf att Bockarmen var ett tellhôll för vikingar förr i tia.

Nu bär dä å mot Gäddeskär på Babord. På Styrbord kan vi se Djurgårn å dä var ju därifrå som Johan Starta för hondra år sen. Nu kommer vi te lite småöa å dä ä Sona, Galten å Grisera sčn far vi imella Tindringen å Timlahé. På babord sida har vi Löparehôlmen å Svarthallsvika sen bär dä å mella Rörhôlmen å Smiöna. Så nu ä vi inne i sånn`t imella Spôröna å Linnhôlmen å far ånner Linnhôlmsbrona. På Styrbord har vi Gastekullen å på Babord legger Bränneberga. Nu ä dä dags å fara ånner den sista brona nämligen Fäbrona. Så nu va vi framme ve utgångs punkten nämligen fäbrona. Resa tog drygt 4 timmar men med fint väder och ett möcke trevligt resesällskap så springer tiden iväg.

Tack Tommy och Rolf för att ni arrangerade jubileumsturen och tack Tommy för din trevliga beskrivning av turen. Ni som deltog fick en färd och en dag att minnas.

Gå till   fotogallerian, för att se på de bilder vi tog under färden.


Passa på att göra Spårörundan i sommar! 
 

Information om släkten kan Du få av Lars-Åke Paulsson, Tommy Jonsson eller Pieter van den Berg.
 
 
Ättlingar eller ingifta/sambor är välkomna att skriva i  gästboken  
 

brevlåda posta  
 
 
 
 
 
 

Tillbaka till arkivet eller informationssidan    Till    gästboken  


Copyright Pieter van den Berg ©