bok

Folket på Tvätthall- del 2

 
 
Lars-Åke Paulsson fortsätter sin berättelse om folket på Tvätthall:

Morfar

August & Augustas barn och barnbarn

Min morfar, soldat nr. 800 August Vilhelm Wedebrand med soldatnamnet Hög, föddes på Sporrehuvud torsdagen den 6 April 1865. Föräldrarna var Klas Johansson Wedebrand född 31 juli 1830 och Maria "Maja" Olofsdotter född 12 mars 1834. Vigseln mellan August Wedebrand och Augusta Augustdotter ägde rum den 15 december 1889 i Strö. Klas och Maria Wedebrand var de första Wedebrandare som bodde på Sporrehuvud. August och Augusta bodde på torpet Syringen under Bengt Jonsgården. Två år efter vigseln den 6 mars 1891 föddes paret Wedebrands första barn, ett flickebarn som fick namnet Anna Alexandra. Anna var en liten söt, blond, lockig flicka. Lockarna hade hon efter sin mor Augusta. Anna fick vara enda barnet i den lilla familjen ända till hon var 5 år. Hon blev nog lite bortskämd av sin farfar Klas och farmor Maja, vilka bodde i skogvaktarstugan på Sporrehuvud. Även Annas morfar och mormor August och Ingrid var säkert förtjusta i flickan. De bodde på torpet Kungsbacken, också det i Strö socken. Anna hade inte långt vare sig till mor- eller farföräldrarna. Då Anna var fem år, den 14 februari 1896, blev hon storasyster. Det var Helga, som fick se dagens ljus denna februaridag. Man kan ju undra om Anna var stolt eller avundsjuk på sin syster. Nu var det någon annan som var minst och drog uppmärksamheten till sig. Två år senare, 1898, hände flera viktiga saker i flickornas liv. Först dog deras mormor, Ingrid, endast 64 år gammal i vattensot efter att ha varit sjuk en tid. På sommaren, den 11 augusti 1898 blev det dock tillökning i familjen. Anna och Helga fick en syster, Ebba.

Under november månad samma år flyttade August och Augusta till Kungsbacken där morfar August nu var ensam. På Kungsbacken i det lilla torpet bodde och levde således sex personer i tre generationer. Med all säkerhet hade August i annat fall fått svårt att klara sig på egen hand efter hustruns död. 1902 den 2 januari då Anna var 11 år, Helga 6 och Ebba 4 år föds Torsten. Året därpå, 1903, miste barnen sin farmor, Maja 69 år gammal. Farfadern dog tre år efter sin hustru och blev 76 år.

August och Augusta bodde hos Augustas far på Kungsbacken i 14 år till 1912. Samma år flyttade August och Augusta med familjen till Syringen i Strö socken. Vem som tog hand om Augustas far vet vi ej, förmodligen någon av hans övriga barn och barnbarn. Han levde till 1920 och blev 83 år. August och Augustas barns vidare levnadsöden är väl kända. Efter något år flyttade Helga hemifrån och gifte sig med Viktor Berg. Anna bodde dock fortfarande kvar i hemmet liksom Ebba och Torsten. 1919 drabbas familjen av svår sorg. Augusta avled, endast 59 år.

Enligt de uppgifter som finns från bouppteckningen efter Augusta Wedebrands död kan man få en uppfattning hur familjen dittills hade levat. Man hade två kor och en kviga, tre får och två lamm. Ett fanns ett sto i stallet, tre höns i hönshuset samt sju stycken bisamhällen ingick i djurbesättningen. För övrigt fanns en roddbåt, en eka, 47 par ryssjor och 60 nät. Även här var fisket en viktig källa till inkomst och mat. Möblemanget inne i torpet var inte stort. Det fanns dock en vävstol, två spinnrockar, samt en symaskin. Denna sistnämnda föremål, symaskinen, var kanske även en viktig del för familjen. Frågan är, hur många ägde en symaskin under denna tid? Kanske Augusta var duktig sömmerska och drog in pengar till familjen genom att sy? Dessutom behövde kläder ändras, lagas och lappas till familjen.

Nu började familjen att splittras. Anna tog arbete som piga och hushållerska hos familjen Ek på Lilla Holma i Sunnersberg. Sven-August och Maja-Lisa Ek var gamla och orkeslösa. Dessutom var Maja-Lisa sängliggande efter lårbensbrott. Yngste sonen, Axel Ek, bodde kvar på gården och brukade jorden på Lilla Holma. När så Anna flyttade till Lilla Holma den 5 November 1919 var hon säkerligen varmt välkommen. Anna gifte sig knappt ett och ett halvt år senare med den 41-årige Axel. efter det att hon kommit till Lilla Holma. De vigdes den 19 mars 1921 i Sunnersberg av prosten P. W. Törner. Anna var då 30 år. 1922 föddes Anna och Axels första barn, Gustav.

Tre år senare, 1925, föddes som nummer två Herbert. Axel lär ha haft en romans med en flicka i granngården med vilken han hade en fått en utomäktenskaplig son. Man kan undra om Anna kände till resultatet av Axels romans med grannflickan. Sorgen drabbade Lilla Holma samma år som Herbert föddes, 1925. Axels far, Sven-August dog vid 84 års ålder och lär ha varit så svårt förvärkt av reumatism att man hade svårt placera honom i kistan. Måhända att dödens besök på Lilla Holma, trots allt, kom likt en befriare för den gamle Sven-August. Anna fortsatte dock att ta sig an den sängliggande Maja-Lisa för skötsel och vård. Tre år senare, 1928, förändrades livet för familjen Ek. Anna blev nämligen sjuk. Hon hade fått en plötslig värk och svullnad i höger armhåla. Vad det berodde på, kan man bara spekulera i. Troligtvis någon böld eller inflammation av något slag. Anna gjorde tappra försök att bota sig själv med olika förband samt med en värmedyna. Hon fick dock en mycket hög feber och den 28 december blev hon tvungen att uppsöka Lidköpings lasarett där hon blev inlagd. Läkaren skar där upp och tömde ut åtskilligt med var ur Annas inflammerade armhåla. Anna var härvidlag mycket sjuk. Nu var det ingen som kunde ta sig an Maja-Lisa för att ge henne hennes dagliga skötsel varpå hon flyttade hem till Axels bror Fritjof.

Maja-Lisas resa gick till Sunnersta gård i Otterstad socken på Kållandsö där hon tillbringade resten av sin levnadstid tills hon dog 1932, 83 år gammal i magcancer. Det måste ha varit en svår tid för Axel Ek och hans pojkar på Lilla Holma. Det här året, 1928, var Gustav 7 år och Herbert 4 år. Man kan endast ana vilken ångest och oro som Anna måste ha upplevt som mor då hon förstod att hon aldrig skulle komma hem mer och åter få se de båda sönerna. Anna drabbades av allmän blodförgiftning och avled på Lidköpings lasarett den 23 januari 1929. Annas och Axels båda söner ingick sedermera äktenskap.

Gustav gifte sig med Daga och fick Irene född 1955 23/12 samt Stig född 1958 9/5. Irene är idag gift med Anders Olsson, Tråvad, och har 2 barn Karl född 1981 7/5 samt Kristin född 1984 26/4. Stig är gift med Susanne och har två barn Matilda född 1990 14/1 samt Rasmus 1991 2/7. Den 8 januari 2001 avled Gustav efter en lägre tids sjukdom. Helga gifte sig med Viktor Berg och fick tillsammans nio barn. Det var Ivan 1915, Sture 1934, Margit född år 1914, Carl-Erik 1918, Sixten 1921, Harry 1923, Rut 1926, Signe 1929 samt Henry 1932. Vad beträffar August och Augustas dotter Ebba flyttade även hon från hemmet i Kungsbacken. Ebba flyttade till Tådene, där hon gifte sig med Adolf Karlsson. Ebbas leverne i Tådene torde knappast ha skilt sig nämnvärt gentemot sina båda äldre systrars liv. Tillsammans fick Ebba och Adolf fem barn. Georg Enok Robert född den 23/10 1917 död 24/3 1995, Lennart född 2/8 1923 och död 1988. Lennart gift med Ruth Åberg. De fick två barn. Mats född 15/9 1946 och Gisela född 18/10 1953. Claes Fredrik Wilhelm född 26/8 1927 och gift med Erna Jonsson. Claes och Erna fick tillsammans även de två barn vilka är Monalisa född den 4/6 1956 samt Krister född den 1/6 1960. Ebbas och Adolfs tredje barn är Viola född den 21/2 1933. Viola gift med Karl-Evert Augustsson och även de fick tillsammans två barn vilka är Lisbeth född den 20/10 1951 död 5/8 1997 jämte Lars-Evert född den 15/6 1963. Ebbas och Adolfs femte barn är Ingrid Fredrika född 21/2 1933 och gift med Ingvar Andersson. August och Augustas son, Torsten, däremot levde kvar på Kungsbacken med sin far och flyttade med till Tvätthall då August ingick äktenskap med Gerda. Torsten förblev dock ogift.

Det har berättats att Torsten var en glad och trevlig ung man som gärna sjöng, visslade och understundom även joddlade. Torsten var, vad man kan förstå, händig och hade intresse för slöjd. Av gamla cigarrlådor tillverkade han båtmodeller. En flatbottnad eka och en typisk roddbåt för Kållandsfiskare finns att beskåda på Vänermuseet i Lidköping. Dessutom lär han ha haft ett stort litterärt intresse bl a för prosa och skönlitteratur. Men man kan dock, med all rätt, undra hur Torstens innersta tankar var då hans fader August avled och han fick bo på Tvätthall med denna något underliga släktkonstellation. Gerda var ju Torstens syssling och mor till de båda barnskarorna som bodde där. Dessutom blev han ju faktiskt syssling med Gerda och Alfreds barn…

Tack Lars-Åke för din berättelse om folket på Tvätthall.I nästa uppdatering berättar vi om Gustav Adolf Wedebrand, fiskare och predikant!

 
 
 
 

 
 

Tillbaka till arkivet eller till informationssidan    Till  fotogallerian  eller gästboken  

Länk till släktingars hemsidor.    


Copyright Pieter van den Berg ©