NL-flaggan

     Genealogisk forskning i Nederländerna

 

Efter två veckors intensiv släktforskning i Assen fick vi, med benägen hjälp av envishet,
tålamod och expertis ytterligare fem generationer utöver de 7 som vi tidigare hade forskat
fram. I Nederländerna fanns inga husförhör, så denna utmärkta hjälp i svensk släktforskning
fick vi klara oss förutan. Vigselregister, död- och födelseregister förde oss dock ner till
1600-talets början.

Det största problem vi brottades med var att mammans namn sällan var angivet då ett barn
föddes och då man för det mesta även uteslöt efternamnet och endast angav patronym-
ikon, var det stundtals kaotiskt när papporna hade samma namn!
(Seden bjöd att äldste sonen fick farfaderns förnamn, vilket medförde att många manliga
kusiner hade samma förnamn.)
Vid ett tillfälle hade vi tre Egbert Hendricks utan att efternamnet angavs. Man fick då
samla alla barn och titta på namnen av efterföljande barn.
Oftast kunde man då avgöra var barnen hörde hemma, eftersom man höll benhårt på vissa
förnamn inom familjen. Så hittade vi 7 generationer i följd som hette Hendrick Egberts,
förste sonen Egbert Hendricks, sedan Hendrick Egberts, osv.

Först 1811 bestämde Napoleon, som då annekterade bl.a. Nederländerna, att alla
medborgare skulle använda sig av efternamn. De som redan hade ett familjenamn,
fick behålla det och de som inte hade det fick hitta på ett familjenamn.
Som alltid vid tvång, var det många som vägrade att lyda eller trotsade med utmanande
efternamn. Man trodde nog att när Napoleons tid var över, så skulle också allt återgå
till det gamla invanda."
Namnen blev emellertid kvar och det resulterade i en mängd underliga familjenamn,
såsom (översatt till svenska) Billig, Nakenfödd, Tvättbräda, Slickare, Kattsvans, Tiggare,
Luffare, Yxträ, mm. (Mina föräldrar hade en läkare som hette Dr. Kyrkogård och det var
kanske inte särskilt lugnande för patienten!)

En positiv sak som vi nu och tidigare kunnat se, var att man i Nederländerna skrev riktigt
snyggt på både 1700-och 1800-talen. Skrivstilen under 1600-talet var liknande den i
Sverige på 1700-talet.
I Nederländerna är det inte möjligt att köpa skivor med register över nu levande personer
såsom "Sveriges befolkning 1970". Det är otänkbart för nederländare att utlämna sig för
allmänheten med både förnamn och födelsedata. Den personliga integriteten är man ytterst rädd om.
Ang. personer som levde på 1800-talet har däremot de flesta arkiven många uppgifter
lagda på datorer och internet. Så kunde jag för en kusins räkning hitta 5 generationer
före hennes far i arkivet i Leeuwarden via internet.
I Sverige kan man forska på internet via genline, men då mot betalning i form av
abonnemang, medan allt på internet från de nederländska arkiven är gratis.

Trots internet är ändå ett besök på ett arkiv mest givande. Om man får problem kan man,
såväl i Nederländerna som i Sverige, få hjälp av erfarna forskare.
I Assen finns möjlighet att få gratis experthjälp genom att beställa en s.k. "samtalstimme".
Man går då igenom de olika resultat man forskat fram och får tips om hur man skall gå vidare.

Den äldste anfader vi hittade var Hendrick Pieters van den Berg, skeppare, han fraktade
bl.a. torv från Meppel till Amsterdam. Bifogar ett protokoll från 1623 , där skeppargillet
i Meppel beslutar om hur fartygen skulle förtöjas, hur lastning och lossning skulle ske.
Bland de som undertecknade, finns min anfader Hendrick Pieters. (Vid x)
Hans far måste alltså vara född ca 1570 och hade sannolikt namnet Pieter van den Berg.
Han får vara utgångspunkten för vår fortsatta forskning. Ur en mycket gammal historiebok
har vi hämtat kunskap om en Hermen van den Berg, som kom till Nederländerna från
Osnabrück i Tyskland. Kanske ger detta ett uppslag?
 

Namnteckning


PS. Eftersom Nederländerna är det officiella namnet, har jag genomgående använt mig av detta.
       Holland är ju det mest populära namnet, men det är egentligen endast området kring Amsterdam,
       Rotterdam och Haag. Detta område består av 2 län; Nord-Holland och Syd-Holland.
       Amsterdam är huvudstaden, medan regeringen sitter i Haag.
      (I svenska skolböcker står felaktigt att Haag är huvudstaden.)DS.

 
 
 

 
 

   Tillbaka till arkivet eller till informationssidan  


copyright Pieter van den Berg ©