bok

Informationssida

På mångas begäran har vi som ingår i arbetsgruppen för Wedebrandssläkten beslutat att själva tillverka en hemsida.
Vi anser att vi därigenom lättare kan komma i kontakt med våra släktingar och hålla hemsidan aktuell.
Vi tackar Anders Wedebrand för att vi har kunnat använda hans hemsida, men känner oss nu mogna att gå vidare.
Denna hemsida är till för hela släkten Wedebrand och vi ber alla om en "slant i hatten" vid våra träffar, för att kunna fortsätta med denna utmärkta kontakt oss emellan. Kostnaden är ca 1000 kr/år. Vårt arbete med hemsidan utför vi utan ersättning.  
 
Hemsidans konstruktör är Pieter van den Berg, född i Wormerveer (Nederländerna).Genom giftermål har jag förmånen att tillhöra denna livfulla och gemytliga släkt. Min fru Lisbeth ("Bibbi") är dotter till Elsa Wedebrand och dotterdotter till Karl-Oskar Wedebrand, (1874-1952), född på Spåröhuvud. Han var fiskare vid Järnehus, senare lots, prickhållare och fiskeriförman på Storeberg i Tådene.  
 
Uppgifter hämtade ur annonsen i Lidköpings Tidningen då Oskar fyllde 75 år: "Sjuttiofem år fyller i dag f.d. fiskaren Oskar Wedebrand, Oskarsberg, Tådene. Född i Strö socken vid Vänern blev han vid tidiga år sjöman och sedan som gift bosatte han sig i Järnehus, Rackeby, där han ägnade sin tid åt jordbruk och fiske samt som lots och prickhållare. Sedermera flyttade han till Storebergs säteri som fiskeriförman. Varmt religiös har han ägnat all sin fritid åt denna verksamhet, först tillhörde han Friels missionsförsamling och senare Pingstförsamlingen i Tådene. Med sin humor och sitt glada lynne har han vunnit många vänner som säkert tillsammans med den stora barnaskaran kommer att uppvakta honom på högtidsdagen."  
 
Planerade träffar:  
 
Rapport från arbetsgruppens möte den 6/5 kommer i nästa uppdatering.  
 
Söndag 18/5. Gökotta. Ta med kaffekorg och gott humör så får vi nog solsken på köpet!
                      Plats och tid: Lindholmen kl 10.00
 
 
På denna sida tar vi upp olika berättelser om släkten samt vad vi planerar framöver.
 
Skicka gärna egna berättelser eller förslag till "p.vdb@telia.com"".
brevlåda posta  
Information om släkten kan Du också få av Lars-Åke Paulsson.
 
 
Det går också bra att skriva direkt i gästboken  
 

Tillbaka till arkivet.    Till informationssidan,  fotogallerian eller gästboken  

Länk till släktingars hemsidor.    


Copyright Pieter van den Berg ©