bok

Informationssida

Uppdatering 25/1-2004

I denna uppdatering kommer andra och sista delen om Clara och Oscar.
Gå till  Clara och Oscar - del 2. För att läsa första delen gå till  arkivet.Musikafton inställd !

"Kära släktingar!
Tyvärr måste vi inställa vår planerade musikafton den 22 maj i Sävare kyrka.
När jag i oktober förra året kontaktade ett flertal släktingar för att de frivilligt
skulle medverka med sång och musik, förväntade jag mig ett positivt gensvar.
Visserligen var några mycket entusiastiska och anmälde sig direkt, men sedan har det
varit en total tystnad trots mina ansträngningar säväl per telefon som per e-mail.
Även om de som anmält sig med all säkerhet skulle kunna genomföra en lyckad
musikafton, var det ändå meningen att det skulle bli en kväll med ett mångfalt deltagande
av våra Wedebrandssläktingar.
Jag tackar härmed de som anmälde sig, men är djupt besviken över det ointresse som andra
släktingar har visat härvidlag. Om det blir en musikkväll i framtiden, beror således helt på
ert intresse och initiativ. I så fall kan jag tänka mig att stå för arrangemanget.
Mvh, Lårs-Åke Paulsson"


Släktforskning

Sedan den 7 januari är vår lilla skäktforskargrupp i full fart igen på Biblioteket i Skara
för att om möjligt hitta fler släktingar och släktgrenar. Mats Lundell forskar vidare i våra
emigrerade släktingar och kopplingar med släktingar som stannade kvar i Sverige.
Om och när vi hittar något intressant kommer det givetvis att publiceras här på informationssidan.

brevlåda posta  
Information om släkten kan Du också få av Lars-Åke Paulsson, Tommy Jonssoneller Pieter van den Berg
 
 
Ättlingar eller ingifta/sambor är välkomna att skriva i  gästboken  
 Läs i nästa uppdatering om Gösta Törner!

 
 

Tillbaka till arkivet    Till  informationssidan, till  fotogallerian  eller till gästboken  

Länk till släktingars hemsidor.    


Copyright Pieter van den Berg ©