bok

Informatie over de familie Dalstra.

   

Het gezin van Jacobus en Neeltje Dalstra

Het gezin van Jacobus Dalstra en Neeltje van der Heide werd groot, maar liefst 10 kinderen en iedereen deed iets aan muziek. Mijn moeder, Fokje (tweede van links staande op de foto), en haar broers en zusters waren óf mee in een zangkoor, óf speelden op een muziekinstrument. Door alle jaren is er een hechte band geweest tussen de broers en zusters en die band is overgebracht op hun kinderen. Om de 2 jaar hebben de kleinkinderen van Jacobus en Neeltje Dalstra een réunie, de foto op de eerste zijde van de Dalstra homepage is van de eerste réunie in 2001 en hieronder een foto van de réunie in april 2005 in Menaldum.


Réunie 2005

De volgende réunie werd zaterdag 14 april 2007 in Rottevalle gehouden. Els, Freerkje en Nel hadden een mooie plaats hiervoor gevonden aan de Leyen, het Paviljoen De Leyen. Helaas konden wij, door ziekte, niet aan deze gezellige bijeenkomst meedoen, maar van mijn nicht Sjoukje kregen we drie foto's overgestuurd waaruit duidelijk blijkt dat het een zeer gelukte réunie was bij prachtig mooi weer.

Hier zijn de foto's


Réunie 14 april 2007


Heerlijk in het zonnetje


aan de Leyen

De bedoeling was dat wij wat meer over de familie Dalstra en over ons wonen in Zweden zou vertellen tijdens de réunie 2007 in Rottevalle. Dit ging dus niet, maar nu hebben wij zoveel mogelijk in deze homepage gelegd, zodat alle neven en nichten het kunnen lezen, óók diegenen die niet bij de réunie aanwezig waren. Ga hiervoor naar  verdere informaties over de Dalstra's.

Dank zij enthousiastische neven en nichten werd het toch weer een réunie op vrijdag 24 april 2009. een verslag met foto's vind U bij  de réunie van 2009.

Bij onze genealogische onderzoekingen op internet en het Ryksargyf in Leeuwarden kwamen wij voorbij 1811, toen de naam Dalstra aangenomen werd. Daarbij kwamen wij tot de ontdekking dat de Dalstra's verwand zijn aan de Nicolai's waarvan velen in Drogeham wonen. Ook zijn de Dalstra's verwand aan de familie Pool, die oorspronkelijk Dopkewitz of Dopschewijt heette en van Dabkowitze in Polen kwam. Er zijn volgens het poolse toeristenbureau in Stockholm, drie plaatsen met de naam Dabkowitze, dus willen wij, ter zijner tijd, proberen de juiste plaats te vinden. Op het Ryksargyf werden wij bevriend met de chefgenealoog den heer K. Bekkema, die ook verwant bleek te zijn aan de Dalstra's. Van zijn onderzoekingen zijn wij te weten gekomen dat de oudste voorvader voor de Dalstra's, die hij heeft kunnen vinden, was een boer met name Eelcke Tadema, geboren omstreeks 1425, te Surhuizum. Hij was de voorouder van de Dalstra's via de Nicolai-tak. Eelcke Tadema was toendertijd een van de 10 rijkste boeren in héél Friesland. (Volgens naspeuringen van K. Bekkema en M. Dalstra)

Als men lang genoeg zoekt, blijken wij bijna allemaal op de ene of andere manier familie van elkaar te zijn. Zo zijn de Dalstra's via aangetrouwden verwand aan Rembrandt van Rhijn als volgt:
De Dalstra's zijn via twee takken verwand aan de Nicolai's van Drogeham en Atzo Nicolaides, predikant in Drogeham, was in zijn tweede huwelijk getrouwd met Tetje Goytzens. Haar grootmoeder aan moeders kant had een broer Geale Hayes. Geale was getrouwd met Mary Feitzes en deze haar moeders vader, Kempe Sjoerds Wiarda, was getrouwd met Sas Rommerts Ulenburch, de tante van Saskia Rommerts Ulenburch, de eerste vrouw van Rembrandt van Rhijn!!

De kwartierstaat van de Dalstra's, die wij in onze homepage laten zien, is uiteraard wat wij zelf hebben gevonden.

Voor de geintresseerde, ga naar  Kwartierstaat van Fokje Dalstra.

Met korte levensbeschrijvingen over onze ouders willen we iets vertellen over het leven van de kinderen van Neeltje en Jacobus Dalstra. De levensbeschrijvingen zijn gemaakt met zowel tekst als foto's en er zijn ook foto's in de bijhorende fotoalbums.

Voor de geintresseerde, ga naar verhalen

Terug naar de hoofpagina van de familie Dalstra. brevlåda posta  

 
 
   


Copyright Pieter van den Berg ©