bok

Antavlan för min far Egbert van den Berg


Förklaring till hur antavlan skall läsas:

1. Antavlans huvudperson, kallad proband, är 0:1, dvs generation 0, första person.
2. Generation I är probands föräldrar. Far är 1:2 och mor är 1:3
3. Generation II är probands far- och morföräldrar, farfar är 2:4 och farmor är 2:5 medan morfar är 2:6 och mormor är 2:7.
4. Vid varje nästkommande generation fördubblas siffran efter kolon (:) för den manlige släktingen.
   T.ex. 2:4 är ff, 3:8 är fff, 2:5 är fm och 3:10 är fmf.
5. f = far ; m =mor ; ff = farfar ; fm = farmor osv.
6. Barnen i äktenskapet visas alltid mellan föräldrarna i en antavla.
7. Finns det inga barn angivna mellan ett par, då är detta ännu inte utforskat.
8. [xxx] = uppgiftslämnaren.
OBS: I gamla uppgifter har vi inte ändrat språket.
Egbert van den Berg

0:1 Egbert van den Berg. Född 1906-07-26 i Terwispel, Friesland, NL.
Avdelningschef vid mejeri Vami-Sterovita i Amsterdam. Började som ung att jobba på mejeriet i Tijnje. Fick 1930 arbete på mejeriet i Wormerveer och 1942 blev han chef för smörtillverkningen vid Vami i Amsterdam. Vid sammanslagningen med Sterovita blev han chef över tillverkningen av alla biprodukter på mejeriet i Amsterdam.
Gick i pension 1963 och flyttade till Tijnje, där han och min mor redan tidigare köpt min farfars, Pieter van den Bergs, bondgård.

Bondgården på Heawei i Tijnje

Där tillbringade de tillsammans ännu 20 lyckliga år. Strax efter det att de hade sålt bondgården, dog min mor och min far flyttade till Wirdum till ett äldreboende. Efter några år där, flyttade min far ihop med en änka, N. Reiding och de bosatte sig i Sneek. Min far dog 1993-10-11 i Sneek, NL. Han gifte sig 1931-02-11 i Wormerveer med Fokje Dalstra

Bröllopsfoto av Fokje och Egbert van den Berg

Hon var född 1909-03-03 i Rottevalle (Friesland), död 1982-06-15 i Leeuwarden.
(För att se hennes anor, gå till antavlan för min mor Fokje Dalstra)

Barn i äktenskapet:


1. Neeltje van den Berg.
   Född 1932 i Wormerveer. Sjuksköterska, konsult njurpatienter.


far och son

2. Pieter van den Berg
   Född 1936-08-17 i Wormerveer. Civilingenjör, rektor Kom-Vux i Lidköping samt lektor i teknologi och produktion-M.

Generation I


Pieter Folkerts van den Berg.

1:2 Pieter Folkerts van den Berg.

Bonde, skeppare, mjölkuppköpare. Född 1871-09-11 i Gersloot (tidigare Aengwirden, Fr).
Min farfar, Pake som jag kallade honom på friesiska, var en mycket stark man. Min far, Heit på friesiska, berättade att min farfar kunde ta 2 fulla mjölflaskar ā 60 l vardera i var hand och sprang då med dem runt bondgården. Ingen annan klarade det.
Dog 1957-10-18 i Zevenhoven. Gift 1895-04-05 med efterföljande ana.

Bondgården i Tijnje

Bondgården i Tijnje ägdes av Pieter van den Berg och Boukje Slof. De ägde ytterligare en bondgård på Heawei nr 14 i Tijnje.
Bondgården på Heawei köptes senare av mina föräldrar som bodde där 1962 - 1982.
Strax före min mors död (1982.06.15) såldes bondgården.

Baukje och Pieter med sina barn.

Barn i äktenskapet:

1. Folkert van den Berg. Född 1897-01-25.
2. Swaantje van den Berg.
3. Jitske van den Berg. Född 1902-01-10.
4. Jochum van den Berg.
5. Egbert van den Berg. Född 1906-07-26 i Terwispel, Friesland, NL. (Se 0.1)
6. Jantsje van den Berg.
7. Annie van den Berg.


Baukje Slof.

1:3 Baukje Slof. Född 1874-08-22 i Schoterland. Död 1964-07-08 i Zeist. Gift 1895-04-05 med föregående ana. (Barn 0:1, Far 2:6 Mor 2:7 )

Generation II

2:4 Folkert Egberts van den Berg.

Mjölnare Född 1838-02-19. Gift 1863-03-20 med efterföljande ana. (Barn 1:2, Far 3:8, Mor 3:9 )

Barn i äktenskapet:

1. Antje Folkerts van den Berg. Född 1864-08-13 i Terwispel.
2. Tietje Folkerts van den Berg. Född 1867-03-05 i Terwispel.
3. Egbertje Folkerts van den Berg. Född 1869-05-18 i Terwispel.
4. Pieter Folkerts van den Berg. Bonde, skeppare, mjölkhandlare. Född 1871-09-11 i Gersloot.
    Död 1957-10-18 i Zevenhoven. (Se 1:2 ).
5. Egbert Folkerts van den Berg. Född 1873-10-26 i Gersloot.
6. Hendrikje van den Berg. Född 1877-04-18 i Gersloot.

2:5 Jitske Pieters Zwerver. Född 1842-11-21 i Opsterland. Gift 1863-03-20 i Terwispel med föregående ana. (Barn 1:2, Far 3:10, Mor 3:11)

2:6 Jogchem Pieters Slof. Bonde. Född 1839-07-05 i Terwispel, Opsterland. Död 1922-03-06 i Tijnje.
Gift 1866-03-03 med efterföljande ana. (Barn 1:3, Far 3:12, Mor 3:13 )

Barn i äktenskapet:

1. Pieter Slof. Född 1866-12-21 i Ter Idzard.
2. Baukje Slof. Född 1874-08-22 i Schoterland. Död 1964-07-08 te Zeist. (Zie 1:3 ).
3. Tollichie Jogchums Slof. Född 1880-03-18 i Opsterland.
4. Ymkje Jogchums Slof. Född 1883-01-17 i Opsterland.

2:7 Zwaantje Koenderts Ruiter. Född 1841-01-11 i Oldemarkt. Död 1916-11-05 i Tijnje. Gift 1866-03-03 med föregående ana. (Barn 1:3, Far 3:14, Mor 3:15)

Generation III

3:8 Egbert Hendriks van den Berg. Född 1814. Gift 1835-12-17 i Terwispel med efterföljande ana. (Barn 2:4, Far 4:16, Mor 4:17 )

3:9 Antje Folkerts Vennema. Född 1812. Gift 1835-12-17 i Terwispel med föregående ana. (Barn 2:4, Far 4:18, Mor 4:19)

3:10 Pieter Jacobs Zwerver. Född i Terwispel. Gift 1840-01-06 i Terwispel med efterföljande ana. (Barn 2:5, Far 4:20, Mor 4:21)

3:11 Tytje Jans Aninga. Gift 1840-01-06 iTerwispel med föregående ana. (Barn 2:5, Far 4:22, Mor 4:23)

3:12 Pieter Martens Slof. Arbetare. Född 1804 i Langezwaag. Död 1854-09-26. Vid mönstringen är antecknad att han hade blå ögon, liten mun och rött hår, lång 165 cm. Gift 1828-01-24 i Langezwaag med efterföljande ana. (Barn 2:6, Far 4:24, Mor 4:25)

Barn i äktenskapet:

1. Geeske Slof. Född 1829-01-26 i Opsterland. Död 1845-05-12 i Opsterland.
2. Janke Slof. Född 1830-07-24 i Opsterland.
3. Marten Pieters Slof. Född 1832-12-26 i Opsterland.
   Död 1927-01-28 i Opsterland.
4. Ymkjen Pieters Slof. Född 1835-12-03 i Opsterland.
5. Jogchem Pieters Slof. Bonde. Född 1839-07-05 i Terwispel, Opsterland.
   Död 1922-03-06 i Tijnje. (Se 2:6 ).
6. Syne Slof. Född 1841-11-25 i Opsterland. Död 1849-10-05 i Opsterland.

3:13 Boukjen Jochums Zwart.

Född 1807 i Langezwaag. Död före 1854-09-26.
Gift 1828-01-24 i Langezwaag med föregående ana. (Barn 2:6, Far 4:26, Mor 4:27)

3:14 Koendert Alberts Ruyter.

Född omkring 1816 i Opsterland.
Död 1893-05-09 i Opsterland.
Gift med efterföljande ana. (Barn 2:7, Far 4:28, Mor 4:29 )

Barn i äktenskapet:

1. Zwaantje Koenderts Ruiter. Född 1841-01-11 i Oldemarkt. Död 1916-11-05 i Tijnje. (Se 2:7 ).
2. Albert Koenderts Ruiter. Född omkring 1844. Död 1869-03-28 i Opsterland.
3. Geertje Koenderts Ruiter. Född 1859-12-04 i Noordwolde.

3:15 Jantje van der Schoot.

Gift med föregående ana. (Barn 2:7 )

Generation IV

4:16 Hendrik Egberts van den Berg.

Född 1788-09-03 i St. Johannesga. Död 1852-10-29 i Kloosterveen, Assen.
Gift 1813-12-30 i Terwispel med efterföljande ana. (Barn 3:8, Far 5:32, Mor 5:33)

Barn i äktenskapet:

1. Egbert Hendriks van den Berg. Född 1814. (Se 3:8 ).
2. Theunis Hendriks van den Berg. Född 1816-08-20 i Langezwaag (Fr),
   Död 1883-12-04 i Beets.

4:17 Jentje Theunis Dragstra.

Född 1790-04-01 i Vollenhove (Overijsel). Död 1869-08-17 i Terwispel.
Gift 1813-12-30 i Terwispel med föregående ana. (Barn 3:8, Far 5:34, Mor 5:35)

4:18 Folkert Klazes Vennema.

Född i Terwispel. Gift med efterföljande ana. (Barn 3:9 )

4:19 Sjoukjen Jochems Eringa.

Född iTerwispel. Gift med föregående ana. (Barn 3:9 )

4:20 Jakob Pieters Zwerver.

Arbetare i Langezwaag. Född 1794 i Oudega [ev Luxwoude]. Gift 1815-01-28 i Langezwaag (kl 14.00) med efterföljande ana.
(Barn 3:10, Far 5:40, Mor 5:41)

4:21 Antje Jacobs Meyer.

Född i Langezwaag. Gift 1815-01-28 i Langezwaag (kl 14.00) med föregående ana.
(Barn 3:10, Far 5:42, Mor 5:43)

4:22 Jan Annes Anninga.

Snickare. Född 1771-09-01 i oosterend.
Översatt ur registret för familjenamnangivning enligt order av Napoleon 1811: "Genom oss Maire av kommunen Langezwaag Canton Beetsterzwaag Arrondissement Heerenveen Departement Friesland närvarande i rätten, Brugt Annes boende i Langezwaag har han intygat att han antagit namnet Anninga som familjenamn och har en son Hendrik åtta år gammal boende i Langezwaag och har med oss som vittne undertecknad detta den 21 April 1812. B. Anninga G.T. de Jongh". Efterson Brugt Annes är bror till Jan Annes, har Jan Annes också antagit familjenamnet Anninga. Grannarne Gerrit Piers Hoonstra 59 år, bonde och Tjaerd Oenes Dalstra, 29 år, arbetare, båda boende i Langezwaag berättade att Jan Annes var död. Han dog 1828-01-22 i Oosterend. Gift 1802-11-07 i Langezwaag med efterföljande ana. (Barn 3:11, Far 5:44, Mor 5:45 )

4:23 Jitske Sytzes Teyema.

Född 1784-01-21 i Langezwaag.
Döpt 1784-02-08 i Langezwaag. Död 1828-01-24. Gift 1802-11-07 i Langezwaag med föregående ana. (Barn 3:11, Far 5:46, Mor 5:47 )

4:24 Marten Willems Slof.

Bartender. Marten Willems antog 1811 familjenamnet Slof : "Slof, Marten Willems, Langezwaag, barn: Willem 17, Syne 12, Jan 10, Pytter 8, Jakob 6, Hendrik 2, Mettje 14, alla i Langezwaag Mairie Langezwaag, fol. 55. Död 1815-02-06 i Langezwaag. Gift med efterföljande ana. (Barn 3:12, Far 5:48, Mor 5:49 )

Barn i äktenskapet:

1. Willem Martens Slof. Arbetare. Född 1795 i Langezwaag. Död 1845-04-20 i Rottum.
2. Mettje Martens Slof. Född 1798 i Langezwaag. Död 1830-12-30 i Opsterland.
3. Syne Martens Slof. Född 1800 i Langezwaag. Död 1833-04-03 i Opsterland.
4. Jan Martens Slof. Född 1802 i Langezwaag.
5. Pieter Martens Slof. Arbetare. Född 1804 i Langezwaag. Död 1854-09-26. (Se 3:12 ).
6. Jakob Martens Slof. Född 1806 i Langezwaag.
7. Hendrik Martens Slof. Född 1810 i Langezwaag.
8. Jantje Martens Slof. Född 1815-04-02 i Langezwaag.

4:25 Janke Synes van der Schaf.

Född i Langezwaag. Gift med föregående ana. (Barn 3:12 )

4:26 Jochum Jans Zwart.

Arbetare. Född i Langezwaag. Gift med efterföljande ana. (Barn 3:13, Far 5:52 )

4:27 Geeske Jochums.

Död 1809-02-24 i Sygerswolde. Gift med föregående ana. (Barn 3:13 )

4:28 Albert Ruiter.

Gift med efterföljande ana. (Barn 3:14 )

Barn i äktenskapet:

1. Lykeltje Alberts Ruiter.
2. Koendert Alberts Ruyter. Född omkring 1816 i Opsterland. Död 1893-05-09 i Opsterland. (Se 3:14 ).

4:29 NN.

Gift med föregående ana. (Barn 3:14 )

Generation V

5:32 Egbert Hendriks van den Berg.

Född 1763-10-30 i St. Johannesga In Terwispel. Vid registrering i familjenamnregistret på order av Napoleon 1811, antagen familjenamnet van den Berg. Samma familjenamn antog hans bröder Arend Hendriks och Roelof Hendriks. Även fadern, Hendrik Egberts, antog samma familjenamn. Fadern var född i Dinxterveen och under hele 1700-talet hade deras förfäder redan familjenamnet van den berg. Ofta tyckte man på den tiden att det var mindre viktigt att ange efternamnet vid dopet, utan det var viktigare att ange vem som var far genom att ange patrinomium, t.ex. Egbert Hendriks eller Hendrik Egberts.
Döpt 1764-10-28. Död 1833-08-30 i Terwispel (Fr). Gift med efterföljande ana. (Barn 4:16, Far 6:64, Mor 6:65 )

Barn i äktenskapet:

1.Hendrik Egberts van den Berg. Född 1788-09-03 i St. Johannesga.
   Död 1852-10-29 i Kloosterveen, Assen. (Se 4:16 ).
2.Evert van den Berg. "i tjänst hos kejsaren i Laude"
   Född 1791.
3. Arend van den Berg. Född 1796.
4. Siebrigje van den Berg. Född 1793.
5. Arendje van den Berg. Född 1798.
6. Mettje van den Berg. Född 1801.

5:33 Aaltje Everts Akkerman.

Född 1763-04-01 i Dinxterveen (Wanneperveen) Overijsel.
Död 1849-02-14 i Gorredijk (Fr). Gift med föregående ana. (Barn 4:16 )

5:34 Theunis Fockens Dragstra.

Gift med efterföljande ana. (Barn 4:17, Far 6:68)

5:35 Antje Rinses Boonstra.

Gift med föregående ana. (Barn 4:17, Far 6:70)

5:40 Pieter Minses Zwerver.

Född i Langezwaag. Pieter Minses antog familjenamnet Zwerver 1812-04-22 för sig och sina barn: Minsen 23 år i tjänst hos kejsaren, Sjoerd 20 år, Jakob 18 år, Geele 16 år, Bouwe 14 år, Helle 11 år, Pieter 4 år, Grietje 21 år, Janke 8 år, alla boende i Luxwold. (Barn 4:20 )

Barn i äktenskapet:

1. Minsen Pieters Zwerver. Född 1789 i Luxwoude.
2. Grietje Pieters Zwerver. Född 1791 i Luxwoude.
3. Sjoerd Pieters Zwerver. Född 1792 i Luxwoude.
4. Jakob Pieters Zwerver. arbeider i Langezwaag. Född 1794 i Oudega [ev Luxwoude]. (Se 4:20 ).
5. Geele Pieters Zwerver. Född 1796 i Luxwoude.
6. Bouwe Pieters Zwerver. Född 1798 i Luxwoude.
7. Helle Pieters Zwerver. Född 1801 i Luxwoude.
8. Janke Pieters Zwerver. Född 1804 i Luxwoude.
9. Pieter Pieters Zwerver. Född 1808 i Luxwoude.

5:41 Rientje Sjoerds.

Född i Langezwaag. Gift i Langezwaag med föregående ana. (Barn 4:20 )

5:42 Jacob Hamkes Meyer.

Född i Langezwaag. Gift i Langezwaag med efterföljande ana. (Barn 4:21 )

5:43 Uiltje Jans.

Född i Langezwaag. Död 1815-01-10 i Langezwaag. Gift i Langezwaag med föregående ana. (Barn 4:21 )

5:44 Ane Sybes.

Gift med efterföljande ana. (Barn 4:22 )

Barn i äktenskapet:

1. Tyttie Anes. Född 1762-08-15 i Oosterend.
2. Sybe Anes. Född 1763-12-11 i Oosterend.
3. Pyttie Anes. Född 1767-02-22 i Oosterend.
4. Jan Annes Aninga. Snickare. Född 1771-09-01 i oosterend.
   Död 1828-01-22 i Oosterend. (Se 4:22).

5:45 Tietske Jans.

Gift med föregående ana. (Barn 4:22)

5:46 Sytze Popkes.

Gift med efterföljande ana. (Barn 4:23)

Barn i äktenskapet:

1. Elysabeth Sytzes. Född 1770-10-07 i Langezwaag.
2. Popke Sytzes. Född 1773-01-05 i Langezwaag. Döpt 1773-01-28 i Langezwaag.
3. Sjoerd Sytzes. Född 1775-02-20 i Langezwaag. Döpt 1775-03-12 i Langezwaag.
4. Simon Sytzes. Född 1778-10-01 i Langezwaag. Döpt 1778-11-01 i Langezwaag.
5. Hendrik Sytzes. Född 1781-01-29 i Langezwaag. Döpt 1781-02-08 i Langezwaag.
6. Jitske Sytzes Teyema. Född 1784-01-21 i Langezwaag.
   Gedoopt 1784-02-08 i Langezwaag. Död 1828-01-24. (Se 4:23).
7. Tjeerd Sytzes. Född 1787-06-03 i Langezwaag.
   Döpt 1787-07-29 i Langezwaag.

5:47 Stijntje Sjoerds.

Gift med föregående ana. (Barn 4:23)

5:48 Willem Jacobs Slof.

Gift med efterföljande ana. (Barn 4:24)

5:49 Jantje Martens.

Gift med föregående ana. (Barn 4:24)

5:47 Stijntje Sjoerds.

5:52 Jan Jochems Zwart.

Född i Langezwaag. Gift 1785 (Barn 4:26, Far 6:104 )

Generation VI

6:64 Hendrik Egberts van den Berg.

Arbetare. Född 1740-03-27 i Dinxterveen.(Wanneperveen). 1715 slutade man att gräva upp torv i Wanneperveen och omgivningen. Torvarbetarna flyttade till Friesland (Sint Johannesga) för att fortsätta sitt arbete där. Gift 1763-11-11 i Dinxterveen med efterföljande ana. (Barn 5:32, Far 7:128, Mor 7:129)

Barn i äktenskapet:

1. Egbert Hendriks van den Berg. Född 1763-10-30 i St. Johannesga Döpt 1764-10-28.
   Död 1833-08-30 i Terwispel (Fr). (Se 5:32).
2. Marta (Martje) Hendriks van den Berg. GFödd 1766-11-02 i Sint Johannesga. Döpt 1766-11-02 i Sint Johannesga.
   Död före augusti 1800 i Tjalleberd.
3. Arend Hendriks van den Berg. Född 1772-05-07 i Rottum.
   Döpt 1772-05-28 te Rottum.
4. Roelof Hendriks van den Berg.
   Född 1775-01-29 i Rottum. Döpt 1775-03-05 i Rottum.

6:65 Syberigien Arends Kooij.

Född i Sint Johannesga (St Janega) Friesland Gift 1763-11-11 i Dinxterveen med föregående ana. (Barn 5:32)

6:68 Focken Dragstra.

Gift (Barn 5:34)

6:70 Rinsen Boonstra.

6:68 Focken Dragstra.

Gift. (Barn 5:35)

6:104 Jochem.

Gift (Barn 5:52)

Generation VII

Pieter van den Berg besöker Hesselingen i närheten av Meppel.

7:128 Egbert Hendriks van den Berg.

Född 1678-12-18 i Hesselingen (intill Meppel).
Död 1752-07-25 i Dinxterveen. Gift 1708-11-01 i Dinxterveen med efterföljande ana. (Barn 6:64, Far 8:256, Mor 8:257)

Barn i äktenskapet:

1.  Margarieta Egberts. Född 1711-01-25 i Dinxterveen (på "Zomerdijk").
2.  Hillegonda Egberts. Född maj 1716 i Dinxterveen.
3.  Namnlös Egberts. Född oktober 1717 i Dinxterveen.
4.  Willem Egberts. Född januari 1725 i Dinxterveen (på "Zomerdijk").
5.  Wilmina Egberts. Född 1728-01-01 i Dinxterveen.
6.  Hilligjen Egberts. Född januari 1730 i Dinxterveen.
7.  Hellighjen Egberts. Född 1735-11-13 i Dinxterveen.
    Död 1809-05-21 i Dinxterveen.
8.  Hendrik Egberts van den Berg. Arbetare. Född 1740-03-27 i Dinxterveen.(Wanneperveen).
    (Se 6:64).
9.  Michiel Egberts. Född 1743-02-17 i Dinxterveen.
10. Jan Egberts. född tvilling. Född 1745-03-21 i Dinxterveen.
     Död 1807-05-01 i Dinxterveen.
11. Anne Margrieta Egberts. född tvilling. Född 1745-03-21 i Dinxterveen.

7:129 Gesijna Leenders.

Född 1687-12-18 i Dinxterveen. Enligt vigselboken från Dinxterveen (1697-1764), hette bruden Gesijna Leenders.
Död i december 1756 i Dinxterveen. Gift 1708-11-01 i Dinxterveen med föregående ana. (Barn 6:64)

På arkivet i Assen hade vi svårigheter att hitta Gesijna Leenders föräldrar. Vid vårt besök av Hesselingen intill staden Meppel, åkte vi dock genom en by som hette Leenders, beläget intill Zomerdijk-West.

Området Leenders längst ner till vänster.

Till vår stora överraskning fick vi i januari (2007) ett mail från en släktforskare i Holland, som själv sökte sina anor på internet och därmed hamnade på vår hemsida. Genom Drenlias hade hon hittat föräldrarna till Gesijna Leenders och hon hjälpte oss mycket genom att ge oss alla uppgifter om Gesijnas förfäder hon hade forskat fram. Så vid vi kunde undersöka dessa, var hennes uppgifter korrekta och därmed kunde vi utöka vår antavla med många generationer.

Generation VIII

8:256 Hendrick Egberts van den Berg.

Född 1653-05-22 i Hesselingen (intill Meppel).
Gift första gången 1677-12-21 i Meppel med efterföljande ana.
Gift andra gången 1686-04-21 i Meppel med Jentjen Eijssen. (Född omkring 1644 i Meppel).
(Barn 7:128, Far 9:512, Mor 9:513)

Barn i första äktenskap:

1. Egbert Hendriks van den Berg. Född 1678-12-18 i Hesselingen
    Död 1752-07-25 te Dinxterveen. (Se 7:128).
2. Berent Hendriks. Född 1680-11-27 i Hesselingen.
3. Berent Hendriks. Född 1683-04-29 i Hesselingen.
4. Dorckjen Hendriks. Född 1684-12-20 i Hesselingen.

Barn i andra äktenskapet:

1. Gerrit Hendriks. Född 1686-12-02 i Hesselingen.

8:257 Hendrickjen Berents.

Född omkring 1655 i Assen. Död före 1686 i Meppel.
Gift 1677-12-21 i Meppel med föregående ana. (Barn 7:128)

8:258 Willem (Wilhelm) Leonards.

Gift 1669-03-27 i Giethoorn med efterföljande ana.(Barn 7:129)

Barn i äktenskapet:

1. Jacob Aert Leenders. Döpt 1678-09-15 i Dinxterveen.
2. Jacob Aert Leenders. Född i Dinxterveen. Döpt 1680-03-28 i Dinxterveen . Schout (= borgmästare). Död efter 1748 i Dinxterveen .
Notis hos Jacob Aert: Sökresultat befolkningsräkning 1748: Hemmet Jacob Aert Leenders och fru Maria Elisabet Smit. Barn över 10 år, barnen från framlidne Berent Deuker och fru Magrieta Leenders, avliden, barnen från Willem Deuker. Barn under 10 jaar från Jacob Aert Deuker. Drängar och pigor. Inneboende och i brödet: änkan Jannes Bosch, barn under 10 år, Andris och Jacob Aert Bosch, samtliga inneboende. Plats: Schoutambt Giethoorn - Duynsater kluft. (anm. schoutambt = borgmästarens hem)
3. Wijnolt Reijnoij Leenders. Född i Dinxterveen]. Döpt 1684-06-08 i Dinxterveen.
4. Gesijna Bertina Leenders. Född 1687-12-18 i Dinxterveen. Döpt 1687-12-18 i Dinxterveen. Död i december 1756 te Dinxterveen. (Se 7:129)

8:259 Margareta van Renoij.

Född 1647 i Giethoorn. Döpt 1647-03-14 i Giethoorn. Notis hos Margareta: Barnet kallades först Machteld. Gift 1669-03-27 i Giethoorn med föregående ana. (Barn 7:129, Far 9:518, Mor 9:519)

Generation IX

9:512 Egbert Hendricks van den Berg.

Enligt boken "Meppel , mannen 1626-1811": Egbert Hendricks jg. gift med Wentelien Jochems, jd. båda från Meppel 29/1-1643. Född omkring 1620 i Meppel. Gift 1643-01-29 i Meppel med efterföljande ana. (Barn 8:256, Far 10:1024, Mor 10:1025)

Barn i äktenskapet:

1. Hendrick Egberts. Född 1652-02-08 i Hesselingen.
2. Hendrick Egberts van den Berg. Född 1653-05-22 i Hesselingen. (Se 8:256).

9:513 Wentelien Jochems.

Född omkring 1623 i Meppel. Gift 1643-01-29 i Meppel med föregående ana. (Barn 8:256)

9:518 Junker Reint van Renoij.

Schout (motsv borgmästare). Född omkring 1618 i Dinxterveen. Gift 1643-01-20 i Giethoorn med efterföljande ana. (Barn 8:259, Far 10:1036, Mor 10:1037)

Barn i äktenskapet:

1. Willem van Renoij. Döpt 1645-08-03 i Giethoorn.
2. Margareta van Renoij. Född 1647 i Giethoorn. Döpt 1647-03-14. (Se 8:259) 3. Arent Hendrick van Renoij. Döpt 1648-12-26 i Giethoorn.
4. Catharina Margaretha van Renoij. Döpt 1651-03-19 i Giethoorn.
5. Reijnier Catharina van Renoij. Döpt 1653-09-18 i Giethoorn.
6. Aert van Renoij. Döpt 1653-09-18 i Giethoorn. Död före 1655 i Dinxterveen.
7. Aert van Renoij. Döpt 1655-12-26 i Giethoorn.

9:519 Gesijna Willems.

Gift 1643-01-20 i Giethoorn med föregående ana. (Barn 8:259)

Generation X


Beslutsprotokoll av Skeppargillet 1623 (Hendrick Pieters namnteckning vid krysset).

10:1024 Hendrick Pieters van den Berg.

Född omkring 1600. Torvskeppare. Antecknad som torvskeppare vid skeppargillet i Meppel. Beslutsprotokoll av Skeppargillet i Meppel 0673-3. Beslut 1623, 1659 och 1663 sista gång med namnteckning av Hendrick Pieters. Gift med efterföljande ana. (Barn 9:512, Far 11:2048, Mor 11:2049)

10:1025 Okänd.

Gift med föregående ana. (Barn 9:512)

10:1036 Boldewijn van Renoy.

Född omkring 1591. Gift omkring 1616 met efterföljande ana. (Barn 9:518)

Barn i äktenskapet:

1. Junker Aert van Renoy. Född 1618 i Dinxterveen.
2. Junker Reint van Renoij. Schout. Född omkring 1618 i Dinxterveen. (Se 9:518)
3. Junker Boudewijn van Renoij.

10:1037 Mechteld Sloet.

Gift omkring 1616 med föregående ana. (Barn 9:518)

Generation XI

11:2048 Pieter van den Berg.

Född omkring 1570 troligen i Dinxterveen. I februari 2012 fick vi plötsligt ett mail av en släktforskare från Dinxterveen, som skrev att min anfader Pieter van den Berg och hans anfader Pieter Thijs Bult/van den Berg troligen var en och samma person.
Efter ha undersökt både hans hemsida och olika arkiv via internet anser jag att så troligen är fallet. Pieter Bult kallades även Peter (van)den Berg, eftersom han var ägare till en herrgård i Dinxterveen och godset kallades Den Bult eller Den Berg. Godset mark sträckte sig ända till Meppel, där man senare grävde torv och där Pieters son, Hendrick Pieters, var torvskeppare.
För att få säkerhet att min anfader Pieter van den Berg och Peter Bult är en och samma person, behöver vi veta om Peter Bult och hans hustru Hendrickje fick en son som kallades Hendrick. Tyvärr har jag inte lyckats få reda på det genom Drenlias eller Genlias via internet, men kanske kan ett besök till arkivet i Zwolle ge oss svaret. Om så är fallet, har släkten van den Berg och släkten Renoy känt varandra i flera generationer eftersom t.ex. Gesijnas morfar, junker Aert van Renoy föddes i Dinxterveen.
Gift med efterföljande ana. (Barn 10:1024)

11:2049 Okänd.

Gift med föregående ana. (Barn 10:1024)

11:2072 Aert van Renoy.

Kansler, räntmästare av Vollenhove och Kuinre. Född omkring 1560 i Coevorden. Död 1594 i Vollenhove. Gift med efterföljande ana. (Barn 10:1036)

11:2073 Gerritdina van Rhoon.

Gift med föregående ana. (Barn 10:1036)

11:2074 Reint Sloet.

Borgmästare i Kampen. Född 1560. Död 1603. Dör som kapten-banerbärare vid erövringen av staden Oostende. Gift med efterföljande ana. (Barn 10:1037)

Barn i äktenskapet:

1. Mechteld Sloet. (Se 10:1037).
2. Arent Sloet.

11:2075 Catharina Van Bleyenberg.

Gift med föregående ana.(Barn 10:1037)


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Som vi skrev vid VII:e generation, fick vi hjälp med att få föräldrarna och förfäder, i många generationer, till Gesijna Leenders, Egbert Hendricks van den Bergs maka.

Förfäderna till min anfader Pieter van den Bergs (född omkring 1570, se 11:e generation), har vi tyvärr ännu inga uppgifter om, men hoppas att kunna hitta även dem.

Finns några uppgifter, är vi tacksamma om ni hör av er till Pieter van den Berg.


För att se mera av våra holländska förfäder via Gesijna Leenders, gå till Gesijna Leenders förfäder

För att se våra förfäder i Tyskland, gå till släkten van den Bergs tyska anor.

För att se våra förfäder i England och Skottland, gå till släkten van den Bergs engelska och skotska anor.

För att se våra förfäder i Frankrike, gå till släkten van den Bergs franska anor.

För att se våra förfäder i Ryssland, gå till släkten van den Bergs ryska anor.

För att se våra förfäder i Skandinavien, gå till släkten van den Bergs skandinaviska anor.

Vi kom via våra skandinaviska anor till vår äldsta förfader född år 80, 68 generationer!

Tillbaka till startsidan av släkten van den Berg. brevlåda posta  

   
Copyright Pieter van den Berg ©